Pressmeddelande, 14 september 2022

Arbetslösheten minskar i osäker omvärld

I en tid av ekonomisk turbulens fortsätter arbetslösheten nedåt men i långsammare takt. Även långtidsarbetslösheten fortsätter att minska.

I slutet av augusti var närmare 335 000 personer arbetslösa, vilket är 64 000 personer färre än samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 6,6 procent från 7,7 procent på ett år.

Trendmässigt fortsätter arbetslösheten att minska men inte i samma takt som tidigare under året.

– Arbetslösheten är nu på en lägre nivå än före pandemin, men minskar i en långsammare takt än under återhämtningsfasen. Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt stark och även om det finns större osäkerhetsfaktorer framöver är den ekonomiska avmattningen ännu inte synlig på arbetsmarknaden, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i augusti drygt 156 000. Det är en minskning med närmare 32 000 jämfört med motsvarande månad för ett år sedan.

– Det kommer, oavsett konjunkturläge, att finnas en stor efterfrågan på utbildad arbetskraft. Det är därför helt centralt att motivera och vägleda fler till utbildning som leder till arbete, säger Maria Mindhammar, generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

 

Kort om arbetsmarknaden i augusti 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,7).* Sammanlagt 335 487 personer (399 389).
  • 8,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,2).* Sammanlagt 39 464 ungdomar (52 982).
  • 156 442 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (188 296).
  • 162 214 personer var öppet arbetslösa (199 075).
  • 173 273 personer deltog i program med aktivitetsstöd (200 314).
  • 34 100 personer anmälde sig som arbetssökande (35 919).
  • 32 825 personer fick arbete (36 249).
  • 2 995 personer varslades om uppsägning (1 876).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i augusti 2022.

 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

 

 

Verksamhetsstatistiken för september publiceras den 12 oktober 2022 kl. 6:00.

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning 

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se