Pressmeddelande, 20 juni 2019

Arbetsförmedlingen och Google ger ut kom igång-guide till livslångt lärande

Yrkesarbetande i Sverige kompetensutvecklar sig för lite och för sällan i förhållande till digitaliseringen och de snabba förändringarna på arbetsmarknaden, visar en ny undersökning från Kantar Sifo. För att råda bot på det har Arbetsförmedlingen och Google tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande”.

– Kompetensutveckling är inte ett naturligt inslag i människors liv, utan något som sker en eller några gånger per år, och då ofta i traditionellt, fysiskt kursformat. Det är inte hållbart på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras. Det krävs en ny syn på lärande, och nya vanor, för att vi ska hålla en jämn takt med samhällsutvecklingen, säger Erik Sandström, chef på Arbetsförmedlingen Direkt och medförfattare till guiden.

För att inspirera alla som jobbar till att kompetensutveckla sig mer, och på nya sätt, har Arbetsförmedlingen i samarbete med Google tagit fram guiden ”Kom igång med ditt vardagslärande!”.

Guiden innehåller fakta, konkreta verktyg och tips för ett kontinuerligt lärande, till exempel:

 • Börja med något lustfyllt
 • Schemalägg ditt lärande
 • Oavsett bransch – satsa på digital kompetens
 • Utforska onlinekurser
 • Hitta din lärandestil
 • Skapa din egen lärandeplan
 • Börja i liten skala – öka successivt

Digitalisering och automatisering förändrar yrken i nästan alla branscher. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute skulle närmare hälften av alla arbetsuppgifter som utförs i Sverige kunna automatiseras med den teknik som redan finns tillgänglig. Digitaliseringen kommer på det hela taget att skapa betydligt fler jobb än vad som försvinner, men då gäller det att arbetstagare i Sverige är rätt rustade med kunskap.

– Sverige står inför en omställning som innebär stora möjligheter men också stora utmaningar på arbetsmarknaden. För att möta utvecklingen behöver aktörer från olika delar av samhället arbeta tillsammans och rusta människor i livslångt lärande och de färdigheter som kommer att efterfrågas framöver, säger Anna Wikland, Sverigechef på Google.

En ny undersökning från Kantar Sifo gjord på uppdrag av Arbetsförmedlingen bland drygt 3 000 arbetstagare i Sverige visar att kompetensutveckling inte sker i tillräckligt hög grad bland majoriteten av de som jobbar. En stor andel av de tillfrågade, 39 procent, lägger inte någon tid alls på att kompetensutveckla sig. Minst kompetensutveckling sker bland arbetstagare i några av de branscher som förändras snabbast och där behovet bedöms som störst.

– Det har länge pratats om livslångt lärande, men nu är det hög tid att vi pratar om hur man får till det i praktiken. Vi hoppas att den här guiden ska inspirera till nya former av lärande och ge vägledning i vilka kompetenser och förmågor som är bra att satsa på, oavsett vilken bransch man jobbar inom, säger Erik Sandström.

Guiden finns tillgänglig på svenska och engelska i digitalt format på arbetsformedlingen.se.

FAKTA: Kompetensutveckling bland yrkesarbetande i Sverige

 • Den genomsnittliga arbetstagaren lägger 1-2 timmar på kompetensutveckling per månad, vilket är mindre än hälften än vad arbetstagaren själv anser behövs, 3-5 timmar/månad.
 • Fyra av tio svenskar (39 procent) har inte lagt någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden.
 • Vanligast är att kompetensutveckla sig någon eller några gånger per år.
 • Nära hälften (49 procent) föredrar kompetensutveckling i form av fysiska kurser/utbildningar. Endast 17 procent föredrar att kompetensutveckla sig online.

Kontakt

Presskontakt: Arbetsförmedlingen 010-486 10 00

Joakim Larsson, kommunikationschef Google, joakimlarsson@google.com