Pressmeddelande, 07 april 2022

Här finns jobben efter högskolan

Möjligheterna till jobb är ofta stora inom yrken där det krävs en högskoleutbildning. Inom exempelvis områdena hälso- och sjukvård och pedagogik finns många yrken med goda jobbmöjligheter både på kort och lång sikt.

Den 19 april är sista ansökningsdagen till höstens utbildningar på universitet och högskolor. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade på arbetsmarknaden. Stor efterfrågan blir det särskilt inom hälso- och sjukvård och utbildningssektorn de närmaste fem åren. Där finns det redan idag goda möjligheter att få jobb inom de flesta yrken.

– Efterfrågan på utbildad arbetskraft är mycket stor och med en avslutad högskoleutbildning har man ofta goda möjligheter att få jobb. Det gäller både idag och på längre sikt, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Den strukturomvandling som pågår, och som påskyndades av pandemin, har den tekniska utvecklingen som främsta drivkraft. Digitalisering och automatisering är och förblir ett allt större inslag i arbetet framöver. När innehållet i vissa yrken förändras och många arbetsuppgifter försvinner ställs det nya krav på kompetenser, därför blir det livslånga lärandet alltmer viktigt. 

– När man väljer en utbildning är det viktigt att tänka på att det leder till ett yrkesområde som intresserar en. Det är också viktigt att man tar reda på hur möjligheterna att få jobb inom yrket väntas se ut på sikt då arbetsmarknadsläget ser olika ut för olika yrken. Ett tips är att ta hjälp av Hitta yrkesprognoser på Arbetsförmedlingens webbplats, säger Kerstin Eriksson.

 

Exempel på yrken med liten konkurrens om jobben 2026

 • Civilingenjörsyrken
 • Kurator
 • Läkare
 • Lärare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Specialistsjuksköterska
 • Systemvaruanalytiker och it-arkitekt

Exempel på yrken med stor konkurrens om jobben 2026

 • Banktjänsteman
 • Fastighetsmäklare
 • Finansanalytiker och investeringsrådgivare
 • Fotograf
 • Informatör, kommunikatör och PR-specialist
 • Journalist
 • Musiker, sångare och kompositör

Observera att listor inte finns på regional nivå.

Få fakta, utbildningstips och karriärvägledning på Yrken och framtid på Arbetsformedlingen.se

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se