Pressmeddelande, 10 februari 2022

Ljusare arbetsmarknad för unga

Arbetslösheten fortsätter att minska på bred front. Allra snabbast minskar arbetslösheten bland unga.

I slutet av januari var närmare 370 000 personer inskrivna arbetslösa, vilket är en minskning med drygt 91 000 personer jämfört med samma månad förra året. Därmed har arbetslösheten minskat till 7,3 procent från 8,8 procent på ett år.*

Även ungdomsarbetslösheten minskar. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18–24 år) var i januari drygt 43 000, vilket är en minskning med närmare 19 000 personer på ett år. Det motsvarar en arbetslöshet bland ungdomar på 9,1 procent, jämfört med 11,8 procent för ett år sedan.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark och det är brist på arbetskraft. Att restriktionerna nu tas bort stärker arbetsmarknaden ytterligare, särskilt inom branscher som hotell- och restaurang där många ungdomar får sitt första jobb, säger Anders Ljungberg, tf analyschef på Arbetsförmedlingen och fortsätter:

De ungdomar som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden är huvudsakligen de som saknar utbildning. Gymnasieutbildning är en vattendelare på svensk arbetsmarknad.

Antalet inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i januari närmare 179 000, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande månad för ett år sedan. De som varit arbetslösa mer än 24 månader fortsätter dock att bli fler.

 

*Den registerbaserade arbetskraften förändras vid årsskiften vilket kan innebär mindre förändringar i relativ arbetslöshet. Detta innebär att arbetslöshetssiffran för januari 2022 (7,3 procent) är högre än december 2021 (7,2 procent) trots att antalet arbetslösa minskat.

 

Kort om arbetsmarknaden i januari 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för januari 2021.

  • 7,3 procent var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 369 307 personer (460 313).
  • 9,1 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (11,8).* Sammanlagt 43 262 ungdomar (62 193).
  • 179 157 personer var öppet arbetslösa (239 442).
  • 190 450 personer deltog i program med aktivitetsstöd (220 871).
  • 28 866 personer anmälde sig som arbetssökande (37 126).
  • 31 806 personer fick arbete (32 919).
  • 1 436 personer varslades om uppsägning (3 410).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i januari 2022.

 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

 

Verksamhetsstatistik för februari publiceras den 10 mars kl. 6.

 

Fakta om statistiken

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Förklaring av Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

 

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se