Pressmeddelande, 30 september 2019

Gör plats tar plats igen

Arbetsförmedlingens informationsinsats Gör plats har gjort arbetsgivare mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning. Nu görs en uppföljare, denna gång i form av en utomhuskampanj där kända profiler har getts en funktionsnedsättning.

Arbetsmarknaden är starkare än på många år och allt fler får jobb. Men för personer med funktionsnedsättning sker inte samma positiva utveckling, trots att många har kompetens som efterfrågas. Med kampanjen Gör plats vill Arbetsförmedlingen få fler arbetsgivare att tänka om och i högre grad anställa personer med funktionsnedsättning. Det är en långsiktig satsning som görs på uppdrag av regeringen. Uppföljningar visar att kampanjen har lyckats påverka både när det gäller arbetsgivares syn på arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning och viljan att anställa (se statistik nedan).

I den nya utomhuskampanjen syns framgångsrika personer inom näringsliv och kultur: Helénè Barnekow vd Microsoft Sverige, influencern Therése Lindgren, entreprenören Pär Svärdson, musikern Adam Tensta och Amelia Adamo, grundare av tidningen Amelia. Var och en har fått en funktionsnedsättning inretuscherad och kampanjen ställer frågan om de hade haft samma chans att lyckas om de hade haft denna funktionsnedsättning på riktigt.

Nyligen sändes en film som visar hur en värld där människor med funktionsnedsättning har en naturlig plats i yrkeslivet kan se ut. Tidigare i år lanserades det digitala verktyget Gör Plats-annonsen, som hjälper arbetsgivare att skriva mer inkluderande platsannonser.

- Med kampanjen vill vi bryta fördomar och få fler arbetsgivarere att tänka bredare när de rerktyerar. Det handlar inte bara om mångfald, det är också ett stort resursslöseri när människor som kan och vill jobba, inte får den chansen, säger Pia Ackmark, chef Arbetsgivarenheten på Arbetsförmedlingen.

Utomhuskampanjen kompletteras med korta filmer för sociala medier där samma personer ger sin syn på frågan. Kampanjen startar 30 september.

 

Fakta
750 000 personer eller 12 procent av befolkningen i åldern 16-64 år uppger att de har en funktionsnedsättning. Av dessa bedömer 66 procent att de har nedsatt arbetsförmåga. Från 2013 har sysselsättningsgraden ökat i befolkningen, från 76 procent till 81 procent, medan andelen sysselsatta personer med funktions¬nedsättning legat stilla på drygt 60 procent. I dag är andelen 62 procent, enligt rapporten. (SCB 2019). Cirka en av fem inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktionsnedsättning av något slag. Det kan handla om nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller kognitivt. Av dessa cirka 65 000 personer har majoriteten minst gymnasieutbildning men ändå svårt att komma in på arbetsmarknaden. Syftet med kampanjen Gör plats är att påverka normer och attityder, så att fler arbetsgivare vill anställa personer med funktionsnedsättning. Läs mer på www.görplats.se.


Kampanjresultat
Målet är att uppmärksamma arbetsgivare på frågan samt påverka deras syn och inställning i en positiv riktning, så att fler ser kompetensen hos personer med funtkionsnedsättning och vill anställa. Effekten av senaste insatsen, våren 2019, var följande:
Målet för vårens insats var att 30% av arbetsgivarna skulle bli mer positivt inställda när det gäller synen på arbetsförmågan hos personer med funktionsnedsättning. Resultatet blev att 62% uppgav att de blivit positivt påverkade.
Målet var också att minst 10% av alla i målgruppen skulle bli mer positivt inställda till att anställa personer med funktionsnedsättning. Efter genomförd insats svarade hela 40% att de blivit mer positivt inställda till att anställa. Det är en ökning med 10% sedan första mätningen 2018.

Kontakt

 

Presskontakt: Anders Munck, pressekreterare, 010-488 59 19

Följ oss på Twitter: @arbetsformed