Pressmeddelande, 14 juni 2022

Fortsatt minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att minska. På ett år har antalet inskrivna arbetslösa minskat med 78 000 personer.

I slutet av maj var 334 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det motsvarar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent, att jämföras med 7,9 procent för ett år sedan. I maj fick nära 35 000 arbetslösa personer ett jobb.

Även bland ungdomar minskar arbetslösheten. I slutet av maj var 36 000 ungdomar 1824 år inskrivna som arbetslösa. Det är en minskning med 16 000 på ett år och motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent. För ett år sedan var arbetslösheten 10,0 procent.

Av de arbetslösa har mer än 164 000 personer varit utan ett jobb i ett år eller mer. Det är 25 000 färre än för ett år sedan. Däremot ökar antalet arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer med drygt 4 000 till 98 000 personer.

I morgon, onsdag, presenteras Arbetsmarknadsutsikterna våren 2022 som visar Arbetsförmedlingens bedömning av hur arbetsmarknaden kommer att utveckla sig under 2022–2023. 

 

Kort om arbetsmarknaden i maj 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för maj 2021.

  • 6,6 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 333 627 personer (411 456).
  • 7,7 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,0).* Sammanlagt 35 832 ungdomar (51 486).
  • 164 188 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (188 892).
  • 147 910 personer var öppet arbetslösa (184 992).
  • 185 717 personer deltog i program med aktivitetsstöd (226 464).
  • 27 760 personer anmälde sig som arbetssökande (30 008).
  • 34 580 personer fick arbete (39 281).
  • 2 072 personer varslades om uppsägning (2 272).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i maj 2022.

 

Statistikkartor för alla län

Mer statistik

 

 

Verksamhetsstatistiken för maj publiceras den 14 juli 2022 kl. 6.

 

 

Fakta om statistiken 

Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Mer information om Arbetsförmedlingens statistik

Mer information om SCB:s arbetskraftsundersökning

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se