Pressmeddelande, 16 november 2020

Varsel och nyinskrivna vecka 46

Vecka 46 varslades 838 personer om uppsägning. Totalt har nu 110 779 personer varslats sedan början av mars.

Under veckan skrev 9 077 nya personer in sig som arbetslösa. Arbetslösheten uppgår nu till 454 330 personer, vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,8 procent. 

Av de nya arbetslösa var 2 540 ungdomar i åldern 18–24 år. Arbetslösheten bland ungdomar uppgår nu till 63 512 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 11,9 procent. 

Antalet varslade per län och annan statistik hittas här: arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/statistik

Kontakt

Presstjänsten: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

Mer information

Bilaga-20201115