Nya förbättringar i Mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2024-05-28

Fler bilagor i delredovisningen för steg till arbete, korrigering av deltagarexporten och ett par förändringar som rör boka tolk är de senaste förbättringarna av Mina sidor fristående aktörer.

Tre förändringar från och med 29 maj

  • Fler bilagor: nu går det att bifoga upp till åtta bilagor i delredovisningen för steg till arbete.
  • Korrigering av deltagarexporten så att endast bifallna avrop kommer med. Tidigare har även avrop som är makulerade, avskrivna och även vissa avslagna tagits med.
  • Ett par förändringar som rör bokning av tolk. Dels förbättrad validering för att förhindra bokningar utanför kontorstid, dels en förändring till att man bara kan boka i 30-minutersintervall upp till åtta timmar.

Förbättrad ekonomiexport för de flesta

De förändringar vi gjorde i mitten av maj som rör ekonomiexporten har glädjande nog medfört förbättringar för majoriteten av våra användare.
Tyvärr kvarstår problemen för våra största leverantörer vilket vi beklagar och just nu pågår analysarbete för att komma fram till en bättre lösning.