Ordlista förenklar dialogen med deltagare i steg till arbete

Publicerad: 2024-05-08

Hur går en arbetsprövning till och vad betyder egentligen arbetsinriktad rehabilitering? Nu kan vi publicera en ordlista med vanliga begrepp som används inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nyttig återkoppling från leverantörer

Sedan steg till arbete startade i september har vi lärt oss mer om olika inslag i tjänsten som kan ha varit otydliga för deltagarna. Vi har även fått nyttig återkoppling från er leverantörer. Bland annat har det framkommit att det finns vissa begrepp inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen som inte är självklara att förstå.

Undvika missförstånd

För att undvika missförstånd i dina kontakter med deltagarna i steg till arbete har vi tagit fram en ordlista som förklarar de väsentligaste begreppen inom arbetslivsinriktad rehabilitering ur deltagarnas perspektiv. Du hittar ordlistan under rubriken relaterad information.