Digital coachning till arbetssökande

Publicerad: 2024-05-03

Nu kan arbetssökande som står nära arbetsmarknaden ta del av digital coachning till arbete på Mina sidor. Du som leverantör har ingen roll i arbetssökandes digitala coachning men bör känna till den.

Behovsanpassad guidning

Digital coachning är frivillig och vänder sig till arbetssökande som bedöms som självgående och därmed utan behov av stöd från en leverantör. Coachningen binder samman befintlig information och olika tjänster som finns på vår hemsida och erbjuder en behovsanpassad paketering och guidning.

Inga förändrade arbetssätt

Arbetssökande som har erbjudits digital coachning och förblir arbetslösa kan i nästa bedömning få erbjudande om stöd från en leverantör.
Leverantörer ska inte arbeta med arbetssökande med digital coachningtjänsten och behöver därför inte utbildas eller ändra arbetssätt.