På gång i Mina sidor för fristående aktörer

Publicerad: 2024-04-12

Arbetsförmedlingen har nyligen påbörjat ett arbete med att och flytta över funktionalitet från KA Admin till Mina sidor för fristående aktörer.

Samlat i samma systemstöd

Målet är att förenkla och minimera behovet av manuell administration samt att på sikt kunna erbjuda dig som leverantör allt samlat i samma systemstöd. Arbetet kommer att pågå under 2024 och beräknas vara klart under våren 2025.

Göra det tillsammans med dig som leverantör

Vi vill genomföra arbetet tillsammans med dig som leverantör på Mina sidor för fristående aktörer. Inbjudningar till att delta i enkäter, intervjuer samt användartester kommer vi regelbundet att skicka ut till dig. Samtliga tillfällen kommer fördelas ut för att så många som möjligt ska kunna delta och bidra i arbete. Vi kommer regelbundet att hålla dig uppdaterad kring utvecklingsarbetet.

Release - förbättringar och buggfixar under vecka 16

  • Deltagarexporten - om en deltagare har flera telefonnummer registrerade kommer vi hädanefter endast registrera mobilnumret så att det blir enklare att kontakta deltagaren. Vi har även korrigerat så att denna export nu filtrerar korrekt på startdatum.
  • Händelseöversikt - flertal prestandaförbättringar och buggfixar.
  • Ekonomiexporten - vi arbetar med att lösa de prestandaproblem vi har och behöver i samband med releasen därför tillfälligt stänga av tjänsten.
  • Nya deltagare - åtgärdat att de filtreringsval man gjort inte sparas när man går mellan de olika stegen.
  • Kontaktuppgifter - åtgärdat så att dessa inte återanvänds från tidigare avrop utan hämtas in på nytt vid nytt avrop.