Rätt matchningsinsatser avgörande för arbetssökande med svag ställning

Publicerad: 2024-03-05

I tre olika försöksverksamheter har Arbetsförmedlingen testat olika matchningsinsatser för att mäta insatsernas sysselsättningseffekter för arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Positiva effekter

Tre olika effektutvärderingar visar att matchningsinsatser som är särskilt utformade för arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden har positiva sysselsättningseffekter. Insatserna som utvärderats skiljer sig åt men delar samtidigt flera centrala metodinslag.

Påskyndar etableringen

I den inspelade presentationen beskriver Magnus Rödin, som är doktor
i nationalekonomi och arbetar på Arbetsförmedlingens analysavdelning, vad de tre insatserna har gemensamt. Sammantaget visar studierna att rätt utformat stöd till arbetssökande med låg förmåga att konkurrera om jobben kan fungera som ett effektivt verktyg för att påskynda etableringen på arbetsmarknaden.

Matchningsinsatser för arbetssökande med svag ställning på arbetsmarknaden.

23 minuter 57 sekunder

Magnus Rödins presentation av de tre försöksverksamheterna.