Enkät för att förbättra kommunikationen med leverantörer av rusta och matcha

Publicerad: 2024-02-29

Under mars månad genomför vi en enkätundersökning via telefon med leverantörer av rusta och matcha. Syftet med undersökningen är att förbättra kommunikationen i våra olika kanaler.

Behov av information

För andra året i rad genomför Arbetsförmedlingen nu en enkätundersökning med handledare som arbetar med rusta och matcha.

– Vi vill framför allt ta reda på kunskapen om våra tjänster och stöd, hur våra olika kommunikationskanaler uppfattas av och vilka behov och önskemål som finns när det gäller att få information, säger Mats Johansson, sektionschef på enheten kund- och myndighetskommunikation.

Enkäten besvaras via telefon

Undersökningen görs via telefonintervjuer. Urvalet består av stora, mellanstora och mindre leverantörer, och vi söker medarbetare som träffar de arbetssökande regelbundet. Resultatet av enkäten kommer att användas för att fortsätta utveckla våra kommunikationskanaler och även innehållet i kommunikationen med er leverantörer.