It-störning påverkade Sök leverantör inom rusta och matcha 2

Publicerad: 2023-12-14

De som använt funktionen Sök leverantör kan ha fått ett meddelande om att leverantören inte finns. Orsaken är en störning i kommunikationen mellan våra It-system och har påverkat alla leverantörer på samma sätt. Felet är nu identifierat och åtgärdat.

Störningen av funktionen sök leverantör har inte uppstått för enskilda leverantörer, utan alla leverantörer har påverkats på samma sätt gällande sökbarheten i våra system.

Problemet har uppkommit på grund av en störning i It-infrastrukturen som påverkat svarstiden i kontakten mellan våra It-system. Konsekvensen är att när personer använt funktionen Sök leverantör kan vissa ha fått meddelande om att leverantören inte finns. Detta beror på att när systemet får för hög belastning tar informationsupphämtningen mellan systemen längre tid, vilket då kan leda till att den som söker får ett felmeddelande. Men meddelandet som tillfälligt har genererats stämmer alltså inte, leverantören finns i våra system.

Vi kommer att fortsätta utreda hur situationen uppstod för att undvika liknande problem i framtiden.