Att tänka på till följd av driftstörningar på mina sidor fristående aktörer

Publicerad: 2023-04-14

Driftstörningen som berörde kontaktinformation till deltagare är nu löst. Från idag den 14 april och senast inom tio arbetsdagar kan ni kalla deltagare till uppstartssamtal.

I vissa fall har kontaktinformation till deltagare som anvisats till rusta och matcha och karriärvägledning under perioden 3 april till 11 april inte skickats till mina sidor fristående aktörer. Driftstörningen är nu löst och ni ska från 14 april ha tillgång till kontaktuppgifter och kan kalla deltagarna till uppstartssamtal inom tio arbetsdagar.

Under denna period kommer arbetsförmedlingen inte att lämna klagomål på grund av sent inkommen gemensam planering och försenat uppstartssamtal. Detta gäller under perioden 3 april till 5 maj.