Karriärvägledning – information för kommuner

Karriärvägledning pågår i 40 arbetsdagar och utförs av examinerade studie- och yrkesvägledare. Inom ramen för tjänsten kan leverantörer lotsa arbetssökande till kommunens reguljära utbildningar och studiebesök hos kommunernas utbildningsanordnare.

Syftet med karriärvägledning är att ge deltagaren möjlighet att göra genomtänkta val för att hitta utbildning och arbete. Ett av målen är att fler arbetssökande med kort utbildning eller omställningsbehov ska påbörja eller återuppta studier.

Tillsammans med Arbetsförmedlingens leverantörer erbjuder vi tjänsten i cirka 100 leveransområden.

Aktiviteter som kan beröra kommunerna

Vid behov ska leverantörerna visa vägar till kommunernas reguljära utbildningar och söka möjligheter till studiebesök hos kommunernas utbildningsanordnare. Leverantören kontaktar den berörda kommunen för att söka samarbete i studievägledningen och för att boka tid för studiebesök.

Stöd för att bli antagen till kommunens insatser

Deltagare som behöver stöd för att ansöka och bli antagen till studier inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande på folkhögskola ska få det. Aktiviteten avser kortutbildade.

Kortutbildade ska genomföra minst ett studiebesök hos relevanta utbildningsanordnare kopplat till deltagarens planering. Studiebesök planeras tillsammans med deltagarna och reflektioner efter studiebesök sker individuellt och i grupp.

Uppföljning av tjänsten

Vi kommer att ha särskilda handläggare och leverantörsuppföljare på Arbetsförmedlingen som stöttar och följer upp leverantörerna. Vi kan även kontakta den berörda kommunen för att följa upp deltagarens tid i tjänsten.