Hämta uppgifter från oss

Med vår tjänst AFLI (Arbetsförmedlingen levererar information) kan du som är handläggare för ekonomiskt bistånd i en kommun, kostnadsfritt hämta individrelaterade uppgifter från oss.

AFLI får bara användas för handläggning av ärenden som gäller ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

  • Tjänsten får bara användas av det verksamhetsområde inom en nämnd som ansvarar för myndighetsutövningen av ekonomiskt bistånd. Med andra ord det verksamhetsområde som utreder och fattar beslut i ärenden om ekonomiskt bistånd.
  • Kommunerna kan vara organiserade på olika sätt, därför kan det i vissa fall innebära att handläggningen av ekonomiskt bistånd sorterar under en annan nämnd än socialnämnden. Det kan till exempel vara en arbetsmarknadsnämnd eller en vuxen- och utbildningsnämnd.

Så ansluter du till AFLI

Du ansluter till tjänsten AFLI via SSBTEK, som står för sammansatt bastjänst ekonomiskt bistånd. All information om anslutningen finns på Försäkringskassans webbplats.

Anslut till tjänsten

Den här informationen kan vi lämna ut

När din kommun är ansluten till AFLI kan du hämta uppgifter om personer som finns registrerade hos oss. Vi kan lämna ut följande information: 

  • namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer
  • från och med vilken dag en person är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  • vilken arbetslöshetskassa personen tillhör
  • om personen är registrerad som öppet arbetslös, arbetssökande med förhinder eller i en annan sökandekategori
  • beslut om eller kategori i arbetsmarknadspolitiskt program
  • datum för senast inlämnad aktivitetsrapport.