Har du en syn- eller hörselnedsättning som påverkar din arbetsförmåga?

Publicerad: 2024-03-08

Visste du att en arbetsgivare som har en anställd som behöver stöd på grund av syn- eller hörselnedsättning i samband med en utbildning kan få ekonomiskt bidrag?

En kvinna gör teckenspråk.

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget ska underlätta för dig som i ditt arbete går på utbildning, seminarier, konferenser och studiebesök och då har behov av;

  • teckenspråkstolkning
  • skrivtolkning
  • tecken som stödtolkning
  • dövblindtolkning
  • inläsning på ljudmedier.

Arbetsgivaren kan inte få bidrag för tolkkostnader som regionerna svarar för, så kallad vardagstolkning.

Bidrag till litteratur och tolk för personer med syn- eller hörselnedsättning

Vem kan arbetsgivaren få bidraget för?

Arbetsgivaren kan få bidrag för en anställd som har en dokumenterad nedsatt arbetsförmåga som medför behov av tolkning eller inläsning av facklitteratur på ljudmedier i samband med en utbildning som är viktig för personens arbete.

Den anställde behöver vara inskriven eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen i samband med beslutet.

Bra för dig som anställd att känna till

Arbetsgivaren ansöker om bidraget digitalt på Arbetsförmedlingens webb.

Ansöka om bidrag till litteratur och tolk