Få stöd och hjälp i jobbsökandet på servicekontor

Publicerad: 2023-09-26

På ett servicekontor kan du få hjälp med enklare ärenden som rör ditt jobbsökande. Du behöver inte boka tid utan det är drop in som gäller.
– Du kan till exempel få hjälp med att skriva in dig eller välja leverantör för rusta och matcha, säger Isabell Svensson, servicehandläggare i Malmö.

Arbetsförmedlingens kundtorgsverksamhet flyttade in på Statens servicecenters servicekontor runt om i landet med början 2020. Ett år senare fanns Arbetsförmedlingen på alla landets servicekontor och kunde där erbjuda arbetssökande möjlighet till spontanbesök för att få stöd och hjälp med enklare saker kopplat till deras jobbsökande. I dag hanterar servicekontoren omkring 37 000 besök kopplat till Arbetsförmedlingen varje månad.

Isabell Svensson, SSC

Isabell Svensson är servicehandläggare på ett servicekontor i Malmö och vi kontaktade henne för att få veta lite mer om deras verksamhet och vilket stöd arbetssökande kan få där.

Vad är ett servicekontor för någonting?

– På ett servicekontor finns statlig service samlat på en och samma plats. Här erbjuds stöd, vägledning och information om hur du använder de olika tjänsterna hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten och i vissa fall Migrationsverket.

Vilken hjälp kan jag få som arbetssökande?

– Du kan få hjälp, guidning och information gällande ditt ärende hos Arbetsförmedlingen med fokus på de digitala tjänsterna. Det kan vara hjälp med inskrivning, välja leverantör för rusta och matcha, skriva ut intyg, svara på sökandesammanställning för nystartsjobb eller hjälp att tyda beslut från Arbetsförmedlingen. Har du inte e-legitimation kan du självklart ändå få hjälp. Men vi servicehandläggare har inte tillgång till Arbetsförmedlingens system så främsta servicen gäller de digitala tjänsterna.

Finns det dator jag kan använda?

– Det finns självbetjäningsdatorer som kunderna kan använda för att till exempel söka jobb, skriva cv och använda de digitala tjänsterna på arbetsformedlingen.se

Kan jag få hjälp på olika språk?

– Våra kundmöten sker på svenska och engelska men självklart vid behov så bokas en tolk till kundmötet. Det är viktigt att kunden känner sig trygg i kundmötet och får full förståelse gällande sitt ärende.

Finns servicekontoren i hela landet?

– I dagsläget finns det 143 servicekontor runtom i landet och syftet är att stärka den lokala närvaron lokalt för medborgarna

Här hittar du alla servicekontor

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att varje besök är unikt är det som är det roliga i jobbet. Att kunna stötta, vägleda och informera kunden i just den situationen som den befinner sig i och försöka sätta sig in i dennes situation och se till att kunden får ett gott bemötande och känner sig trygg och sedd i kundmötet. Det är en härlig känsla att lyckats stärka den arbetssökande gällande de digitala tjänsterna så att de nästa gång kan använda tjänsterna själva.