Så får du jobb inom försäljning och handel

Publicerad: 2023-09-13

Försäljning och handel är ett av de yrkesområden som det just nu finns flest annonser om lediga jobb i Platsbanken. Men vilka olika yrken inom försäljning finns det - och hur kan jag gå till väga för att få ett sådant jobb? Vi ställde frågorna till Therese Forslin, ungdomskommunikatör på Handelsrådet.

Kan du ge exempel på olika yrken inom försäljning?

– Det handlar i första hand om butikssäljare och kundtjänstmedarbetare inom detaljhandeln och företagssäljare inom partihandel och annan B2B-försäljning där företag säljer till andra företag. Men egentligen har alla med någon form av kundkontakt en viktig roll när det gäller handelsföretagens försäljning.

Var är rekryteringsbehoven som störst nu?

– Handeln är en väldigt stor bransch och det kommer alltid finns behov av riktigt duktiga butiksmedarbetare. Det många pratar om nu är att det inte alltid är lätt att hitta rätt specialistkompetens. Och då handlar det både om butiksanställda för olika delbranscher och smalare roller som kommit in i handeln i och med den digitala transformationen.

Vilka utbildningsvägar finns det till säljyrket?

– Utöver det nyligen uppdaterade försäljnings- och serviceprogrammet på gymnasiet, finns det utbildningar inom yrkesvux och på yrkeshögskolan.

Lär mer om säljyrken

Krävs det alltid utbildning eller kan man komma in i yrket ändå?

– Det kommer alltid finnas personer som kommer in i yrken utan en formell utbildning. Det är viktigt att synliggöra det många lär sig medan de jobbar. Samtidigt ger en utbildning en bred grund för att kunna lära nytt och utvecklas vidare.

Vilka egenskaper är bra att ha som säljare?

– Förmågan att bemöta kunder genom fysiska och digitala kanaler är central. Försäljning, service, kommunikation, samarbete och hållbarhet är kompetenser som värderas högt.

Hur har digitaliseringen och e-handeln påverkat yrket och jobbmöjligheterna?

– En allt större del av handelns företag har både fysiska och digitala försäljningskanaler. Handelns digitala transformation har gjort att det ställs allt högre kompetenskrav på de medarbetare som rekryteras och på kompetensutveckling för dem som redan jobbar i handeln. För de butikssäljare som har förmågan att ge kunderna en bra upplevelse genom att kombinera dessa kanaler finns väldigt fina jobbmöjligheter.

På er sajt finns Yrkeskartan, vad är det för något?

– Yrkeskartan är en del av vår webbsajt "Karriär i handeln". Där kan besökarna få information om yrken och karriärvägar i handeln. Det finns också information om utbildningsvägar, intervjuer med yrkespersoner och filmer från olika arbetsplatser.

Hitta karriärvägar inom försäljning med Yrkeskartan (karriarhandeln.se)

Det sägs att handeln oftast är första jobbet, är det så?

– Av de 16-24 åringar som jobbar finns hela 19 procent i handeln. Så det stämmer att handeln för många är första steget in i arbetslivet.

Dina bästa jobbsökartips om jag vill jobba med försäljning?

– Bli specialist på det du ska sälja, det kommer att öka dina jobbchanser och göra dig till en duktig säljare. Du kan söka jobb i platsannonser och i Plantsbanken. Annars är ett tips att gå runt och presentera dig hos olika företag eller butiker och anmäla ditt intresse spontant och berätta varför du just skulle vilja arbeta där.

Fotnot: Handelsrådet är ett samarbetsorgan för arbetsmarknadens parter inom handeln, Akademikerförbunden, Fremia, Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen.