Nytt EU-projekt ska hjälpa arbetssökande

Publicerad: 2023-09-01

Nu startar Arbetsförmedlingen EU-projektet Onward ESF+ för att arbetssökande ska få stöd att snabbt hitta arbete eller börja reguljära studier. Du som blir beviljad stöd inom Onward ESF+ kommer få ett brev med information.

En kvinna och en ung kille sitter mittemot varandra och samtalar.

Onward ESF+ är ett EU-finansierat projekt som ägs och drivs av Arbetsförmedlingen. Inom projektet ska arbetssökande få ta del av rustande och matchande insatser för att snabbt hitta arbete eller börja reguljära studier.

– Målet är att 50 000 arbetssökande, lika många kvinnor som män, ska få stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och få kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar, säger Malgorzata Andersson, projektledare för ESF-projektet.

Informationsbrev till deltagare

Arbetssökande som ingår i målgruppen för projektet får ta del av insatser inom rusta och matcha 2 genom Arbetsförmedlingens upphandlade leverantörer. Du som anvisas inom Onward ESF+ får ett brev med information om att din plats i insatsen är en del av projektet. Brevet är endast information och du behöver inte göra något med anledning av det.

Onward ESF+ pågår från den 1 september 2023 till den 31 december 2025.

Det här är Onward ESF+

  • Onward ESF+ är ett projekt inom Europeiska Socialfonden plus (ESF+).
  • Projektets syfte är att förstärka och utveckla den nationella arbetsmarknadspolitiken så att arbetslösa kvinnor och män får ta del av rustande och matchande insatser för att snabbt hitta arbete eller börja reguljära studier.
  • Arbetsförmedlingen har sökt och fått pengar för att kunna genomföra riktade insatser mot den aktuella målgruppen.

Läs mer om Onward ESF+

Logotyp med EU-flagga och texten Medfinansieras av Europeiska unionen.