Här vänds funktionsnedsättning till en styrka

Publicerad: 2022-11-08

PA Support är serviceföretaget som kan fixa det mesta. Det som skiljer företaget från många andra är att alla i personalen har någon form av funktionsnedsättning och har anställts med stöd av Arbetsförmedlingen.
– Jag trivs jättebra! Jag kan anpassa arbetet efter hur jag mår, säger medarbetaren San Ho Kieu.

Henrik Svensson (t v), vd för PA Support, med sina medarbetare San Ho Kieu och Jonas Wikenfors.

PA Support i Värnamo utför tjänster åt företag inom industrin. Uppdragen kan till exempel handla om sortering, montering och packning liksom verkstadsjobb som borrning, slipning och kapning.

Företaget har på några år byggt upp en stor kundstock och har skapat sig ett rykte om sig att vara effektiva, lojala och leveranssäkra.

Det är roligt att våra tjänster blivit så uppskattade. Särskilt som samtliga anställda har nedsatt arbetsförmåga, säger grundaren och vd:n Henrik Svensson.

Mådde dåligt av att gå hemma

San Ho Kieu har arbetat på PA Support sedan 2016 och var en av de första som anställdes på företaget och ansvarar nu för en egen avdelning. Hon har diskbråck och förslitningsskador i axlarna och fick sluta sitt förra jobb inom industrin för att hon inte klarade av tunga lyft.

– Jag sökte många jobb efter det men ingen vågade anställa mig. Jag mådde dåligt av att bara gå hemma. Men det var skönt att hela tiden ha kontakt med Anita Friberg som är stödperson, SIUS-resurs, på Arbetsförmedlingen och som hittade det här jobbet åt mig. Jag trivs jättebra. Chefen backar upp mig och ser till att arbetsuppgifterna fördelas rättvist. Jag kan anpassa arbetet efter hur jag mår, säger San Ho Kieu.

Får stöd av en SIUS-resurs

Rekryteringen av nya medarbetare till PA Support sker tillsammans med Arbetsförmedlingen och dess SIUS-resurs som också bistår när det gäller anpassning och hjälpmedel. Som kompensation för det stöd och den anpassning som sker på arbetsplatsen får PA Support lönebidrag som ersättning för en del av lönekostnaderna.

– Henrik och PA Support vill verkligen hjälpa till, ordna anpassade jobb och följa de regler som finns. Till exempel att erbjuda tillsvidaretjänster efter provanställningarna och acceptera att bidragen sänks. Jag hoppas att fler företag breddar sin rekrytering och anställer personer med funktionsnedsättning. Våra anställningsstöd kan vara till stor hjälp för både företagare och arbetssökande, säger Anita Friberg.

Jobbigt att inte känna sig behövd

I företagets monteringshall hittar jag Jonas Wikenfors som började på företaget i augusti förra året. Han är rygg- och fotopererad och har svårt att gå längre sträckor och att arbeta stående en längre tid.

– Jag har varit arbetslös i långa perioder och det var jobbigt att inte vara en del av samhället eller känna sig behövd, säger han.

Även här var Arbetsförmedlingens SIUS-resurs Anita Friberg tillsammans med arbetsförmedlare involverade så att Jonas Wikenfors fick en anställning på PA Support.

– Jag är verkligen glad för mitt jobb! Mina arbetsuppgifter varierar, ibland sorterar jag skruvar, muttrar och andra smådelar. Ibland arbetar jag med montering eller efterbearbetning. Det är skönt att få jobba i den takt jag klarar av.

Rätt anpassningar viktigt

Att bidra till personer med funktionsnedsättning får känna sig behövda och ingå i en arbetsgemenskap är en viktig drivkraft för Henrik Svensson. Med sina många år som företagare med den inriktningen har han samlat på sig många kloka tankar och erfarenheter.

Hos oss kan en diagnos eller en fysisk begränsning med rätt anpassning vändas till en styrka. En enkel anpassning vi gjort är att anställda som har reumatism jobbar efter egna sommar- och vintertider. På vintern när det är kallt har de ofta mer besvär på morgnarna så då får de börja en timme senare, säger Henrik Svensson

Henrik Svensson utvecklar sina tankar om att vända svaghet till styrka:

Någon i personalen kanske har svårt att gå men är extrem noggrann när det gäller sorteringsarbete som är ett viktigt uppdrag för oss. En annan kanske har en diagnos som kan innebära en del svårigheter men som också inbegriper analytisk förmåga eller uthållighet när det gäller rutinmässiga arbetsuppgifter. Det är värdefulla egenskaper vid det kontrollarbete och de tester vi utför.

Medarbetarna starka tillsammans

Att det går så bra för PA Support beror enligt Henrik Svensson på att personalen som grupp är så stark.

– Varje enskild medarbetare kan ha dåliga dagar och inte klara av att utföra vissa arbetsuppgifter. Men tillsammans som grupp är de starka och kompletterar varandra.

Hjälp för dig med funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom eller någon svårighet? Då kan du ha rätt till stöd från oss när du söker jobb, förbereder dig för arbetslivet och är på jobbet.

Stöd för dig med funktionsnedsättning