Vad har svetsaren Linda och vårdbiträdet Ahmad gemensamt?

Publicerad: 2022-03-28

Är du kvinna och funderar på att bli svetsare? Eller är du en man som vill arbeta inom vården? Toppen! Industri och vård är två av flera branscher där jämställdheten behöver öka och där det finns ett stort behov av utbildad personal. Samtliga arbetsmarknadsutbildningar vänder sig till alla, oavsett kön.

Kvinna som svetsar

Idag arbetar många arbetsgivare för att skapa en jämlik arbetsplats. På Arbetsförmedlingen arbetar vi med att öka jämställdheten genom arbetsmarknadsutbildningar inom både kvinno- och mansdominerande yrken med goda framtidsutsikter, som till exempel industri, transport, bygg och vård.

– Vårt jämställdhetsarbete har visat att det finns ett intresse hos arbetsgivare att bli mer inkluderande, både för att skapa sunda arbetsplatser och för att trygga kompetensförsörjningen. Vi har sett att fler kvinnor har fått upp ögonen för branscher som traditionellt är mansdominerande och bildat olika nätverk för att mötas, säger Carina Lagerholm, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen.

Du hittar alla arbetsmarknadsutbildningar i vår tjänst "Hitta arbetsmarknadsutbildning". Via vår tjänst "Hitta studiebesök" kan du anmäla dig till ett studiebesök hos en eller flera utbildningsanordnare. På studiebesöken får du mer information om vad utbildningen och yrket den leder till innebär.

Hitta arbetsmarknadsutbildningar och studiebesök

När du deltar i en arbetsmarknadsutbildning kan du ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Det är alltid Arbetsförmedlingen som fattar beslut om arbetsmarknadsutbildning är en aktuell insats för dig.

P.S Nu vet du att svaret på frågan i rubriken är att båda arbetar i branscher där jämställdheten behöver öka och att en arbetsmarknadsutbildning kan bidra till detta.