Så klarar du de tuffa frågorna på anställningsintervjun

Publicerad: 2021-10-04

En anställningsintervju kan vara en ganska jobbig upplevelse. Särskilt om man får frågor man inte är beredd på. Här listar vi de tuffaste intervjufrågorna och hur du smartast svarar på dem.

Kvinna sitter med arbetsgivare för en anställningsintervju

Varför finns det en lucka i cv:t ?

Ärlighet är mycket viktigt. Snärj inte in dig i fejkade bortförklaringar om ”kvalificerade men hemliga projekt utomlands”. Dagens arbetsmarknad är så föränderlig att en tids arbetslöshet vare sig är ovanligt eller försvårande för dina jobbchanser. Men svara kort och informativt. Ju mer du berättar desto större risk för besvärliga följdfrågor om saker du kanske inte vill dela med dig allt för mycket av.

Vilka är dina starkaste sidor?

Ofta är detta en standardfråga som snabbt är avklarad. Men du kan också se det som ett tillfälle att berätta om de erfarenheter du har fått och hur de har stärkt dig som person. Repetera in ett kort svar som du ska kunna rabbla i sömnen.

Vilka är dina största svagheter?

Först och främst, ingen är perfekt. Så när du får frågan handlar det i stället om att visa på självinsikt genom att erkänna de svaga sidorna. Förklara för intervjuaren hur du har lärt dig hantera svagheterna och att denna process berikat dig och också gjort dig mer ödmjuk inför andras svagheter.

Hur fungerar du i grupp?

Lyft fram situationer på tidigare jobb eller utbildningar när du jobbat mot ett gemensamt mål tillsammans med andra. Men alla har nog ett visst behov av både gruppdynamik och stilla eftertanke på egna kammaren. Det gäller att få intervjuaren att förstå att du både kan och vill jobba i grupp men att du också har integritet och en egen vilja.

Varför slutade du på ditt gamla jobb?

Att rabbla upp alla konflikter och problem på förra arbetsplatsen är inte särskilt klokt. Det är bättre att berätta dina egna ambitioner och målsättningar, att du vill utvecklas med nya arbetsuppgifter och i nya sammanhang. Tänk på att sortera och formulera dina mål inför dig själv några gånger innan intervjun så att det låter genomtänkt.

Vad gör du om fem år?

Lurig fråga, kan betyda att arbetsgivaren vill försäkra sig om att du inte tänker sticka till nästa jobb så fort tillfälle ges. Men också för att kolla om du är förändringsobenägen och saknar drivkraft att utveckla dig och ta dig an nya utmaningar. Förklara att du tänker långsiktigt, att jobbet du nu söker är den utmaningen du vill ha och att du vill arbeta koncentrerat med det under överskådlig tid. Men det är heller inte fel att påtala att du håller dig uppdaterad om utvecklingen i branschen, att du vill utvecklas på jobbet och bredda din kompetens.