Bidrag för resekostnader vid anställningsintervju eller program

Om du ska på anställningsintervju på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader. Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort kan du också få bidrag.

Resor vid anställningsintervju

När du ska på en anställningsintervju kan du få bidrag för rese- och boendekostnader om du

 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande
 • har svårt att få arbete i närheten av där du bor
 • kan bevisa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem.

Dessutom ska

 • vi ha gjort bedömningen att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få anställningen
 • anställningen finnas på Platsbanken eller motsvarigheten till den i det EU, EES-land där du söker arbete. Arbetet kan också finnas på Eures hemsida.

Resor när du deltar i program

Du kan få bidrag för rese- och boendekostnader om du

 • är inskriven i något av våra program
 • får arbetslivsinriktad rehabilitering
 • genomgår en utredning innan du börjar ett program
 • ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet.

Om du deltar i något av våra program på en ort dit du inte kan pendla dagligen kan du få bidrag för boende och merkostnader för dubbelt boende.

Hur bokar jag min resa?

 • Tänk på att du ska ansöka om bidrag för resor och boende innan du bokar din resa.
 • Vi beslutar därefter om vilket bidrag du har rätt till.
 • Vi kan hjälpa dig att boka flygresa inom EU eller EES och tågresa inom Skandinavien. Andra resor bokar du själv.
 • Efter din resa ansöker du om ersättning för dina eventuella utlägg. Det gör du enklast via e-tjänsten Ersättning för resa på Mina sidor.

Så här ansöker du om ersättning för dina utlägg

Du ansöker om ersättningen månadsvis i efterskott. Gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor med e-legitimation.
 2. Om vi har beslutat att du har rätt till ersättning syns valet Ersättning för resa. Om du inte har någon ersättning att ansöka om, syns inte det här valet.
 3. Klicka på Ersättning för resa och fyll i dina uppgifter enligt instruktionerna i den digitala tjänsten.
 4. När du är klar signerar du med din e-legitimation.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt, ring oss på 0771-416 416.

Hur mycket pengar får jag?

 • För dagliga resor kan du få ersättning för den del av resekostnaderna som ligger över 600 kr per månad, eller för den kostnad som ligger över normal dagpendling där du bor.
 • För resor vid anställningsintervju får du ersättning med högst 2 500 kronor.
 • Om du ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet får du ersättning för hela kostnaden.
 • Du kan få ersättning för boende med 110 kr per dag, men högst 2 400 kr per månad.

Frågor och svar

Hur får jag mina pengar?

Det är Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där oavsett vilken bank du har. Swedbank skickar även ett meddelande till dig med information om utbetalningen.

Om du inte har något bankkonto får du istället ett utbetalningskort med posten.

Jag har fått ett utbetalningskort – kan jag få pengarna insatta på mitt konto istället?

Om du har fått ett utbetalningskort och i stället vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank. Du kan registrera ditt konto via Swedbanks webbplats.

Anmäl ditt konto till Swedbanks kontoregister

Hur gör jag om jag reser med egen bil?

När du ansöker om ersättning för dina utlägg fyller du i antalet resdagar. Varje resdag innehåller en dit- och en hemresa. Du behöver inte skicka med bensinkvitton.

Jag har en funktionsnedsättning och behöver en ledsagare. Kan min ledsagare också få ersättning?

Om du behöver en ledsagare i samband med dina resor kan ledsagaren få ersättning för resekostnad, traktamente, logikostnad och förlorad arbetsförtjänst.