Ersättning för resekostnader

Om du ska på anställningsintervju på en annan ort än där du bor kan du få bidrag för rese- och boendekostnader. Om du deltar i ett program eller en utredning på en annan ort kan du också få bidrag. Ansökan måste göras före resan.

Reseersättning vid jobbintervju

När du ska på en jobbintervju kan du få bidrag för rese- och boendekostnader om du uppfyller alla följande krav:

 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande
 • har svårt att få arbete i närheten av där du bor
 • kan bevisa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem.

Dessutom ska

 • vi göra bedömningen att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få anställningen
 • jobbet finnas i Platsbanken eller motsvarigheten till den i det EU, EES-land där du söker arbete. Arbetet kan också finnas på Eures webbplats.

Reseersättning när du deltar i program

Om du deltar i något av våra program på en ort dit du inte kan pendla dagligen kan du få bidrag för boende och merkostnader för dubbelt boende. Då kan du få bidrag för rese- och boendekostnader om du:

 • är inskriven i något av våra program
 • får arbetslivsinriktad rehabilitering
 • genomgår en utredning innan du börjar ett program
 • ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet.

Hur bokar jag min resa?

 1. Innan du reser ska du ansöka om bidrag för resor och boende genom att du kontaktar Arbetsförmedlingen. Ansökan bör inkomma senast två vardagar före resa inom Sverige och senast fyra vardagar före resa inom EU/EES-land.
 2. Vi säkerställer då att du uppfyller alla villkor och därefter beslutar vi om du har rätt till bidrag.
 3. Efter beslut kan vi boka flygresor inom EU eller EES och tågresa inom Sverige, Norge och Danmark. Du kan också boka resan själv och får då ersättning för dina utlägg i efterhand.

Så här begär du ersättning för dina utlägg

Du begär ersättning månadsvis i efterskott. Gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).
 2. Om vi har beslutat att du har rätt till ersättning syns valet Ersättning för resa. Om du inte har någon ersättning att begära, syns inte det här valet.
 3. Klicka på Ersättning för resa och fyll i dina uppgifter enligt instruktionerna i den digitala tjänsten.
 4. När du är klar signerar du med din e-legitimation.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt, ring oss på 0771-416 416.

Hur mycket kan jag få i resebidrag?

 • För dagliga resor kan du få ersättning för den del av resekostnaderna som ligger över 600 kronor per månad, eller för den kostnad som ligger över normal dagpendling där du bor.
 • För resor vid anställningsintervju får du ersättning med högst 2 500 kronor.
 • Om du ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet får du ersättning för hela kostnaden.
 • Du kan få ersättning för boende med 110 kronor per dag, men högst 2 400 kronor per månad.

Vanliga frågor och svar

När kan jag tidigast ansöka om reseersättning?

Om du har beviljats ersättning för resa så kan du ansöka om ersättning månaden efter du har gjort resan/resorna. Viktigt - tänk på att spara dina kvitton eftersom du ska bifoga dem i din ansökan.

Hur ansöker jag om ersättning för bilresor?

Om du har beviljats ersättning för resa så kan du ansöka om ersättning för dina bilresor månaden efter du har gjort resan/resorna. När du ansöker om ersättning för bilresor fyller du i antalet resdagar. En resdag motsvarar en dit- och hemresa. Om du reser med bil behöver du inte bifoga några kvitton.

Vilken tidsperiod ska jag ange i min ansökan?

Utgå från månaden när du reste eller påbörjade resorna. Den ska var samma som månaden som står längst upp i ansökan.

Har du ett periodkort som sträcker sig över ett månadsskifte anger du från och med aktiveringsdatumet till och med periodkortets sista giltighetsdag.

När betalar ni ut pengarna?

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig måste du först fylla i en ansökan om ersättning, därefter kan du få dina pengar. Normalt får du pengarna inom några vardagar. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det dröja längre tid innan du får pengarna.

Hur får jag mina pengar?

Det är Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där oavsett vilken bank du har. Swedbank skickar ett meddelande till dig med information om utbetalningen.

Om du inte har något bankkonto får du istället ett utbetalningskort med posten.

Om du har fått ett utbetalningskort och vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank. Du kan anmäla ditt konto på Swedbanks webbplats.

Kan min ledsagare också få ersättning?

Ja, om du behöver en ledsagare i samband med dina resor kan ledsagaren få ersättning för resekostnad, traktamente, logikostnad och förlorad arbetsförtjänst.

Varför har jag fått besked om att jag är återbetalningsskyldig?

Om du ger oss felaktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att ersättning har betalats ut på felaktig grund eller med ett för högt belopp, kan du bli återbetalningsskyldig.

Jag har hört talas om pendlingsersättning och flyttningsbidrag. Gäller de stöden fortfarande?

Nej, pendlingsstöd och flyttbidrag finns inte längre kvar.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss. Berätta att ditt ärende gäller reseersättning.