Ersättning för resekostnader

Om du ska på anställningsintervju på en annan ort än där du bor kan du i vissa fall få ersättning för rese- och boendekostnader. Om du deltar i ett program på annan ort eller om du beviljats en utredning kan du också få ersättning. Du måste kontakta Arbetsförmedlingen för att ansöka om reseersättning före resan.

Resebidrag vid anställningsintervju

När du ska resa på en anställningsintervju på en ort som ligger utanför normalt dagpendlingsavstånd kan du få ersättning med högst 2 500 kronor för rese- och boendekostnader om du uppfyller alla följande villkor. Du

 • har ansökt om resebidrag innan resan
 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande.

Utanför normalt dagpendlingsavstånd innebär i det här fallet minst 3 timmars resa tur och retur.

Dessutom ska

 • vi bedöma att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få jobbet och att du inte kan få jobb på eller nära hemorten
 • jobbet vara eller ha varit annonserat i Platsbanken eller motsvarigheten i det land inom EU eller EES där du söker arbete. Jobbet kan också vara eller ha varit annonserat på Eures webbplats.

Tänk på att spara relevant information om det sökta jobbet, till exempel länk till annonsen på Platsbanken, annonsens id-nummer eller bild av annonsen. Du kan behöva lämna dessa uppgifter till oss när du ansöker om resebidrag.

Så här går det till att få ett beslut och boka

 1. I god tid innan du reser ska du kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-416 416 för att ansöka om resebidrag. Du bör kontakta oss senast tre vardagar före resa inom Sverige och senast fem vardagar före resa inom EU/EES.
 2. Vi utreder om alla villkor är uppfyllda och beslutar därefter om du har rätt till ersättning.
 3. Vid positivt beslut berättar vi hur mycket du kan få i ersättning och kommer överens med dig om hur resa och eventuell logi ska bokas. Arbetsförmedlingen kan boka flygresor inom EU eller EES och tågresor inom Sverige, Norge och Danmark. Du kan också boka resan själv och får då begära ersättning för dina utlägg i efterhand.

Reseersättning vid program eller utredning

Du kan få reseersättning om du

 • är inskriven i något av våra program och behöver resa till en annan ort
 • får arbetslivsinriktad rehabilitering
 • genomgår en utredning innan du börjar ett program.
 • För dagliga resor kan du få ersättning för den del av resekostnaden som är mer än vad normal dagpendling kostar där du bor. Du måste alltid betala minst 600 kronor per månad själv.
 • Om du ska resa långt och behöver boende på orten kan du få ersättning för en resa till programmet när det startar och en resa hem när programmet är slut. Är programmet längre än 14 dagar kan du även få en hem- och återresa per månad.

När du ska besöka oss inför beslut om etableringsprogrammet kan du också få ersättning för resan till och från Arbetsförmedlingen.

Ersättning för boende

Är programmet kortare än 30 dagar kan du få ersättning för dina boendekostnader på den andra orten. Du kan boka ditt boende via oss och behöver då inte göra egna utlägg.

Om programmet är 30 dagar eller längre kan du få ersättning för boende med 110 kronor per dag, men högst 2 400 kronor per månad. Du ordnar då själv ditt boende.

Så här går det till att få ett beslut och boka

Du måste skriftligen ansöka om reseersättning innan resan. Ring oss på 0771-416 416 för att få information om hur det går till.

Så här begär du ersättning för dina utlägg

Du begär ersättning i efterskott. Gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).
 2. Om vi har beslutat att du har rätt till ersättning visas valet ”Ersättning för resa”. Om du inte har fått något beslut om att du har rätt till ersättning, visas inte det här valet.
 3. Klicka på ”Ersättning för resa” och fyll i dina uppgifter enligt instruktionerna i den digitala tjänsten.
 4. När du är klar signerar du med din e-legitimation.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt, ring oss på 0771-416 416.

Vanliga frågor och svar

Får jag bestämma resesätt själv?

I första hand ska resan göras med allmänna kommunikationer, exempelvis tåg eller buss. Arbetsförmedlingen får ersätta kostnader för resa med eget fordon om det är motiverat att du reser med eget fordon.

Det kan vara motiverat att resa med eget fordon om allmänna kommunikationer saknas eller turtätheten är starkt begränsad alternativt om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har begränsade möjligheter att resa med allmänna kommunikationer. Vilket resesätt som Arbetsförmedlingen beviljat framgår av ditt beslut.

Hur ansöker jag om milersättning?

Om du har beviljats resa med eget fordon ansöker du om milersättning i efterskott. Du behöver inte bifoga några kvitton.

Har du beviljats resa när du deltar i ett program får du endast ersättning för de dagar du har behövt resa till och från anordnaren. Du ansöker om milersättning månaden efter du har gjort resan/resorna och fyller i antalet resdagar. En resdag motsvarar en dit- och hemresa.

Vilken tidsperiod ska jag ange när jag ansöker om ersättning för mina utlägg för resa med kollektivtrafik?

Utgå från månaden när du reste eller påbörjade resan/resorna. Tidsperioden ska var samma som månaden som står i ansökan på Mina sidor.

Har du ett periodkort som sträcker sig över ett månadsskifte anger du från och med periodkortets första giltighetsdag till och med periodkortets sista giltighetsdag.

När behöver jag spara kvitton?

Har du betalat resa eller boende själv behöver du spara kvitton som styrker dina utlägg. Du ska bifoga kvittona när du ansöker om ersättning. Kvittona ska innehålla datum för köp, giltighetsperiod och hur mycket du betalat.

När betalar ni ut pengarna?

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig måste du först fylla i en ansökan om ersättning, därefter kan du få dina pengar. Normalt får du pengarna inom några vardagar. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det dröja längre tid innan du får pengarna.

Hur får jag mina pengar?

Det är Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där oavsett vilken bank du har. Swedbank skickar ett meddelande till dig med information om utbetalningen.

Om du inte har något bankkonto får du ett utbetalningskort med posten.

Om du har fått ett utbetalningskort och vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank. Du kan anmäla ditt konto på Swedbanks webbplats.

Utbetalningsdatumet som visas i den digitala tjänsten ”Ersättning för resa” på Mina sidor är det datum som vi gör utbetalningen. Därefter kan det dröja några dagar innan pengarna finns på ditt konto eller du får ett utbetalningskort.

Kan min ledsagare också få ersättning?

Ja, om du behöver en ledsagare i samband med dina resor kan ledsagaren få ersättning för resekostnad, traktamente, logikostnad och förlorad arbetsinkomst.

Varför har jag fått besked om att jag är återbetalningsskyldig?

Om du ger oss felaktiga uppgifter, inte kan styrka resan med giltigt kvitto eller på annat sätt har orsakat att ersättning har betalats ut på felaktig grund eller med ett för högt belopp, kan du bli återbetalningsskyldig.

Jag har hört talas om pendlingsstöd och flyttbidrag. Gäller de stöden fortfarande?

Nej, pendlingsstöd och flyttbidrag finns inte längre.

Jag är nu utskriven från Arbetsförmedlingen, hur gör jag då för att ansöka om ersättning i efterskott via Mina sidor?

Det är inte möjligt för dig att ansöka om ersättning via Mina sidor då du inte längre är inskriven på Arbetsförmedlingen. Ring oss på 0771-416 416 så hjälper vi dig.

Ska ersättningen höjas vid resa med eget fordon?

Ersättningen från Arbetsförmedlingen vid resa med eget fordon är fortfarande 185 öre per kilometer. Ersättningen från Arbetsförmedlingen ska inte blandas ihop med Skatteverkets höjning av skattereduktion för resor till och från arbetet.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss. Berätta att ditt ärende gäller reseersättning.