Ersättning för resekostnader

Om du ska på anställningsintervju på en annan ort än där du bor kan du få ersättning för rese- och boendekostnader. Om du deltar i ett program eller utredning på annan ort kan du också få ersättning. Du måste kontakta Arbetsförmedlingen och få ett beslut före resan.

Reseersättning vid anställningsintervju

När du ska på en anställningsintervju kan du få ersättning för rese- och boendekostnader om du uppfyller alla följande villkor. Du

 • har fyllt 20 år och är eller riskerar att bli arbetslös
 • är inskriven hos oss som arbetssökande
 • har svårt att få jobb i närheten av där du bor
 • kan visa att arbetsgivaren har kallat dig till ett besök hos dem.

Dessutom ska

 • vi bedöma att besöket är nödvändigt för att du ska kunna få jobbet
 • jobbet finnas i Platsbanken eller motsvarigheten i det land inom EU eller EES där du söker arbete. Jobbet kan också finnas på Eures webbplats.

Så här går det till att få ett beslut och boka

 1. Innan du reser ska du kontakta Arbetsförmedlingen på 0771-416 416. Du behöver kontakta oss senast två vardagar före resa inom Sverige och senast fyra vardagar före resa inom EU/EES.
 2. Vi undersöker om du uppfyller alla villkor och därefter beslutar vi om du har rätt till ersättning.
 3. Efter beslut kan vi boka flygresor inom EU eller EES och tågresa inom Sverige, Norge och Danmark. Du kan också boka resan själv och får då ersättning för dina utlägg i efterhand.

Hur mycket kan jag få i reseersättning?

Du kan få ersättning med högst 2 500 kronor för resa och boende.

Reseersättning när du deltar i program

Du kan få ersättning om du ska resa till en ort utanför normalt pendlingsområde när du

 • är inskriven i något av våra program
 • får arbetslivsinriktad rehabilitering
 • genomgår en utredning innan du börjar ett program.

Du kan antingen få ersättning för dagliga resor eller för en tur- och returresa samt viss ersättning för logi och merkostnader för dubbelt boende. Om programmet eller utredningen pågår längre än 30 dagar kan du även få ersättning för en hemresa per månad.

När du ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet kan du också få ersättning.

Så här går det till att få ett beslut och boka

Arbetsförmedlingen måste besluta om att du har rätt till reseersättning innan du genomför din resa. Ring oss på 0771-416 416 för att få veta om du har rätt till reseersättning och få ett beslut.

Hur mycket kan jag få i reseersättning?

 • För dagliga resor kan du få ersättning för den del av resekostnaden som ligger över 600 kronor per månad, eller för den kostnad som ligger över vad normal dagpendling kostar där du bor.
 • Du kan få ersättning för boende med 110 kronor per dag, men högst 2 400 kronor per månad. Du kan också få ersättning för en resa i samband med program­mets start och en resa när programmet är slut, samt en hem- och återresa per månad.
 • Om du ska resa till och från oss inför beslut om etableringsprogrammet får du ersättning för hela kostnaden.

Så här ansöker du om ersättning för dina utlägg

Du ansöker om ersättning i efterskott. Gör så här:

 1. Logga in på Mina sidor med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).
 2. Om vi har beslutat att du har rätt till ersättning visas valet ”Ersättning för resa”. Om du inte har fått något beslut om att du har rätt till ersättning, visas inte det här valet.
 3. Klicka på ”Ersättning för resa” och fyll i dina uppgifter enligt instruktionerna i den digitala tjänsten.
 4. När du är klar signerar du med din e-legitimation.

Om du inte har dator eller e-legitimation

Om du av någon anledning inte har möjlighet att ansöka om ersättning digitalt, ring oss på 0771-416 416.

Vanliga frågor och svar

Hur ansöker jag om milersättning?

Om du har beviljats resa med eget fordon ansöker du om milersättning i efterskott. Du behöver inte bifoga några kvitton.

Har du beviljats resa när du deltar i ett program får du endast ersättning för de dagar du har behövt resa till och från anordnaren. Du ansöker om milersättning månaden efter du har gjort resan/resorna och fyller i antalet resdagar. En resdag motsvarar en dit- och hemresa.

Vilken tidsperiod ska jag ange när jag ansöker om ersättning för mina utlägg för resa med kollektivtrafik?

Utgå från månaden när du reste eller påbörjade resan/resorna. Tidsperioden ska var samma som månaden som står i ansökan på Mina sidor.

Har du ett periodkort som sträcker sig över ett månadsskifte anger du från och med periodkortets första giltighetsdag till och med periodkortets sista giltighetsdag.

När behöver jag spara kvitton?

Har du betalat resa eller boende själv behöver du spara kvitton som styrker dina utlägg. Du ska bifoga kvittona när du ansöker om ersättning. Kvittona ska innehålla datum för köp, giltighetsperiod och hur mycket du betalat.

När betalar ni ut pengarna?

För att vi ska kunna betala ut ersättning till dig måste du först fylla i en ansökan om ersättning, därefter kan du få dina pengar. Normalt får du pengarna inom några vardagar. Om din ansökan behöver kompletteras så kan det dröja längre tid innan du får pengarna.

Hur får jag mina pengar?

Det är Swedbank som hanterar utbetalningarna. Om du har ett bankkonto kopplat till ditt personnummer sätts pengarna in där oavsett vilken bank du har. Swedbank skickar ett meddelande till dig med information om utbetalningen.

Om du inte har något bankkonto får du ett utbetalningskort med posten.

Om du har fått ett utbetalningskort och vill ha nästa utbetalning till ditt bankkonto måste du kontakta Swedbank. Du kan anmäla ditt konto på Swedbanks webbplats.

Utbetalningsdatumet som visas i den digitala tjänsten ”Ersättning för resa” på Mina sidor är det datum som vi gör utbetalningen. Därefter kan det dröja några dagar innan pengarna finns på ditt konto eller du får ett utbetalningskort.

Kan min ledsagare också få ersättning?

Ja, om du behöver en ledsagare i samband med dina resor kan ledsagaren få ersättning för resekostnad, traktamente, logikostnad och förlorad arbetsinkomst.

Varför har jag fått besked om att jag är återbetalningsskyldig?

Om du ger oss felaktiga uppgifter, inte kan styrka resan med giltigt kvitto eller på annat sätt har orsakat att ersättning har betalats ut på felaktig grund eller med ett för högt belopp, kan du bli återbetalningsskyldig.

Jag har hört talas om pendlingsstöd och flyttbidrag. Gäller de stöden fortfarande?

Nej, pendlingsstöd och flyttbidrag finns inte längre.

Jag är nu utskriven från Arbetsförmedlingen, hur gör jag då för att ansöka om ersättning i efterskott via Mina sidor?

Det är inte möjligt för dig att ansöka om ersättning via Mina sidor då du inte längre är inskriven på Arbetsförmedlingen. Ring oss på 0771-416 416 så hjälper vi dig.

Ska ersättningen höjas vid resa med eget fordon?

Ersättningen från Arbetsförmedlingen vid resa med eget fordon är fortfarande 185 öre per kilometer. Ersättningen från Arbetsförmedlingen ska inte blandas ihop med Skatteverkets höjning av skattereduktion för resor till och från arbetet.

Vart vänder jag mig om jag har ytterligare frågor?

Om du har frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta oss. Berätta att ditt ärende gäller reseersättning.