Så gör du för att inte gå miste om 55 plussarna

Publicerad: 2024-04-12

De är bland de mest erfarna och kompetenta men ratas ändå ofta på arbetsmarknaden. Tillhör du dem som, medvetet eller omedvetet, väljer bort 55 plussare när du rekryterar? Här tipsar Arbetsförmedlingens rekryteringsexpert Michaela Briland hur du kan göra för att inte gå miste om värdefull kompetens.

Lågkonjunkturen fortsätter att sätta press på arbetsmarknaden i inledningen av 2024. Både den totala arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har fortsatt att öka sedan i höstas. I mars var nära 71 000 av de inskrivna 55-65 år. Av dem hade närmare sex av tio varit utan arbete i mer än ett år.

En värdefull resurs

Michaela Biland, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen, anser att den stora gruppen 55 plussare som nu söker nya jobb är en enormt värdefull resurs som företag med rekryteringsbehov borde ta tillvara.

Michaela Briland, rekryteringsexpert på Arbetsförmedlingen

– Våga lyfta blicken och stryk åldern helt i din rekrytering. Genom att fokusera på kompetensen och de mjuka egenskaperna kan du hitta din perfekta match i rekryteringen, säger hon.

En lyckad rekrytering sparar tid, energi och inte minst pengar. 

– Så sätt inte krokben för dig själv när du rekryterar genom att välja bort någon enbart på grund av ålder, säger Michaela Briland.

Äldre halkar efter

När efterfrågan på arbetskraft stärktes i spåren av pandemin gagnades inte äldre arbetssökande lika tydligt på arbetsmarknaden som personer i yngre åldrar. Och när nu lågkonjunkturen har dämpat efterfrågan ser vi att antalet långtidsarbetslösa ökar särskilt tydligt i åldrarna 55-65 år. Forskning visar på att det förkommer åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och att det kan bli tuffare redan vid 40-års åldern bland jobbsökare. Det är problematiskt då det är av stor vikt att ta vara på kompetens oavsett ålder.

–  Åldern tycks alltså sätta stopp för många yrkeskarriärer hur skickliga och erfarna dessa personer än är. Samtidigt syns en trend i att allt fler äldre kan och vill arbeta vilket pekar på en stor outnyttjad resurs i samhället, säger Marcus Löwing.

Kompetens går förlorad

Enligt Michaela Briland är en vanlig tankemiss i rekryteringssammanhang att vissa arbetsgivare utgår från fördomar och tänker att 55 plussare är klara på arbetsmarknaden. 

– De har mycket tid kvar samtidigt som vi kan se att trender om att pensionsåldern ökar. Dessa personer får inte bli satta på avbytarbänken, det förlorar hela samhället på och inte minst företagen som behöver kompetensen, säger hon.

Michaelas sex skäl till att anställa 55 plus

Ovärderlig livserfarenhet 

De har med sig en vana av att möta många olika människor och situationer i både yrkes- och privatlivet. Detta gör att de bland annat har fått träna upp förmågan att samarbeta, bygga relationer och hantera konflikter genom livet. 

Behövs för att förstå kunderna 

En arbetsplats med låg medelålder riskerar att missa en växande kundgrupp i samhället. Genom att anställa en 55 plussare får du med dig kundinsikter från en person som har koll på kundgruppen. 

Kan ha rätt till anställningsstöd 

55 plussare som har varit utanför arbetsmarknaden en tid kan ha rätt till någon form av anställningsstöd. Det kan innebära att du får ekonomisk ersättning eller annat stöd från Arbetsförmedlingen vid en anställning.  

En viktig del i teamet

En framgångsfaktor i team är att ha en generationsmix. Team med åldervariation kompletterar varandra med olika perspektiv och blir på så sätt mer innovativa och produktiva än en homogen arbetsgrupp.

De skapar stabilitet i arbetsgruppen

De har lärt sig att hantera stress genom arbetslivet och forskning visar att de uppskattar sitt arbete och är mer engagerade vilket gör att de stannar längre hos en arbetsgivare. Detta skapar en trygghet i teamet och 55 plussare kan dessutom föra lärdomar vidare till den yngre generationen.

Lägre korttidsfrånvaro

55 plussare har lägre korttidsfrånvaro jämfört med yngre kollegor. De vabbar sällan eftersom majoriteten har passerat småbarnsåren i familjelivet.

Möt 50 plussare som kommit ut i arbete

Floristen som blev grovsvarvare

film
/

2 minuter 44 sekunder

Carinas allergi satte stopp för arbetet som florist. Som 59-åring började hon som lärling till grovsvarvare. ”Jag lär mig från grunden på plats.”