Hitta kandidater hos våra leverantörer

Publicerad: 2023-02-01

Matchningstjänsten rusta och matcha, där vi samarbetar med fler än 170 leverantörer, ska ge effektiv matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande. Det finns flera fördelar för dig som arbetsgivare att ha ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörerna.

Arbetsförmedlingen samarbetar med ett stort antal leverantörer i landet som på uppdrag av oss hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning.

Mer om matchningstjänsten

Möjligheter för dig som arbetsgivare

Det finns flera fördelar för dig som arbetsgivare att ha ett nära och långsiktigt samarbete med leverantörer inom rusta och matcha. Till exempel kan du rekrytera snabbt från leverantörer. Tillsammans kan ni också göra satsningar på kompetensförsörjning inom bristyrken. Ytterligare en fördel kan vara att samarbeta med leverantörer som är nischade inom specifika branscher. Leverantörerna har även möjlighet att föreslå kvalificerade kandidater direkt till dig.

Hitta leverantörer

Ökad kontroll men större frihet för leverantörerna

Matchningstjänsten rusta och matcha är en del av Arbetsförmedlingens reformering. Tillsammans med leverantörer har Arbetsförmedlingen infört tjänsten successivt i hela landet.

Rusta och matcha innebär starkare styrning mot resultat än tidigare matchningstjänster. Högre kostnadseffektivitet, ökad kontroll och uppföljning av leverantörerna ger dem samtidigt ökade möjligheter och ökat ansvar.

Leverantörerna får också själva utforma en stor del av tjänsten för att resultat ska nås på så kort tid som möjligt. Rusta och matcha är utformad för att vara individuellt anpassad för varje enskild arbetssökande som uppfyller kriterierna för tjänsten

Bakgrund till rusta och matcha

  • I januariavtalet 2019 enades Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet om att Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden.
  • I juli 2019 fick Arbetsförmedlingen uppdraget från regeringen att i delar av landet ta fram matchningstjänsten stöd och matchning i syfte att dra lärdomar inför reformeringen.
  • Matchningstjänsten rusta och matcha infördes i mars 2020 i 32 kommuner. I maj 2020 blev tjänsten även godkänt som ett ESF-projekt, ett europeiskt socialfondsprojekt. I juni 2021 utökades projektet till 36 kommuner.
  • I regleringsbrevet 2021 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att öka användningen av utvecklade matchningstjänster. Därför infördes rusta och matcha under 2021 i hela landet i tre etapper; maj, september och december.
  • Under 2022 har Arbetsförmedlingen vidareutvecklat rusta och matcha och under våren 2023 startar den nya tjänsten.