Fler äldre jobbar  missa inte kompetensen

Publicerad: 2021-11-11

174 000 fler äldre jobbar idag än för tio år sedan. Höjd utbildningsnivå, men också bättre hälsa och arbetsförmåga har gjort att fler äldre arbetar längre.
– Vi vet att 55-plussarna har det tufft på arbetsmarknaden, så det är toppen att faktiskt se att fler arbetsplatser får ta del av deras kompetens och erfarenhet, säger rekryteringsexperten Ellinor Wassberg.

En kvinna sitter vid ett bord.
Henrik Björk, arbetsmarknadsanalytiker Arbetsförmedlingen.

– Den långsiktiga utvecklingen med ökad medellivslängd och förbättrad hälsa i äldre åldrar gör att äldre både kan och vill arbeta mer än tidigare, säger rapportförfattaren och arbetsmarknadsanalytikern Henrik Björk.

Åldersdiskriminering ett hinder

Trots den positiva trenden möter personer i åldern 55–64 år en tuffare arbetsmarknad än de yngre, andelen långtidsarbetslösa är högre än för många andra grupper. Forskning visar också att en utpräglad åldersdiskriminering råder.

– Vi vet att diskriminering på grund av ålder kan påvisas redan vid 40-årsåldern så det är ett reellt problem för hela samhället som påverkar arbetsmarknaden negativt, säger Henrik Björk.

Men gruppen äldre är en viktig kugge på arbetsmarknaden som kan lindra kompetensbristen. Ellinor Wassberg gläds åt att fler äldre arbetar än tidigare och hoppas det kan leda till att fler arbetsgivare upptäcker potentialen i att rekrytera äldre medarbetare.

Ellinor Wassberg, rekryteringsexpert  Arbetsförmedlingen.

– En person som har mer erfarenhet kan vara trygg i sig själv och sin yrkesroll. Om hen har lång erfarenhet från branschen kan introduktionen gå snabbt och oavsett tid i just den branschen har medarbetaren många olika erfarenheter som ger ett annat sätt att tänka än om man är yngre och inte har hunnit uppleva lika mycket.

Rätt till stöd

Därtill vill hon tipsa om att Arbetsförmedlingen erbjuder stöd som kan underlätta den positiva utvecklingen.

– 55-plussare som har varit arbetslösa en längre tid kan ha rätt till anställningsstöd. Det kan innebära att du får ekonomisk ersättning eller annat stöd från Arbetsförmedlingen vid en anställning, säger hon.

Arbetsförmedlingen behöver arbeta aktivt med frågan om åldersdiskriminering för att påverka attityder, men arbetsgivarna har ett eget ansvar att se till de arbetssökande kompetens oberoende av ålder, menar Henrik Björk.

– Det är positivt att fler äldre arbetar, men arbetsgivare behöver skapa bättre förutsättningar för att ta tillvara kompetens och erfarenhet hos ännu fler. Till exempel anpassa fysiskt krävande arbetsuppgifter eller bistå med kontinuerlig kompetensutveckling.