Börja med en behovsanalys

Publicerad: 2019-10-11

Förbered dig genom att se över vad din verksamhet behöver innan du sätter igång. Att lägga tid på analysen innan du rekryterar sparar både tid och pengar.

Medarbetare på en arbetsplats samlade för att göra en behovsanalys inför en rekrytering.

Se över behovet

Se till att du vet vad din organisation behöver innan du startar en rekrytering genom att gå igenom följande punkter.

  • Tänk igenom hur organisationens förutsättningar ser ut.
  • Finns det kompetensluckor?
  • Nya konkurrenter på marknaden?
  • Står ni inför ett teknikskifte?
  • Består arbetsgruppen bara av män eller bara av kvinnor?
  • Speglar medarbetarna kunderna i ålder, kön och etnicitet?
  • Är det lätt eller svårt att hitta medarbetare med rätt utbildning?
  • Fundera över hur företagets affärsplan med mål och vision stöds av en rekrytering.

Gå inte på magkänsla

Forskning visar att det är en dålig kompass. Samla fakta och gör en ordentlig analys.

Var noggrann

Ju noggrannare du tar reda på företagets behov, desto större är dina chanser att lyckas med rekryteringen. Se rekryteringen som en investering för framtiden.

Rekrytering av chef

Du är skyldig att förhandla om chefstillsättningar med arbetstagarorganisationer som det finns kollektivavtal med. Detta enligt medbestämmandelagen (MBL) och det gäller chefer på alla nivåer. Skälet är att tillsättningar av högre chefer räknas som en viktigare förändring av verksamheten.

Vad är målet med rekryteringen?

Tänk över vad ditt mål med rekryteringen är. Vad vill du uppnå? Målet kan till exempel vara att sälja mer och växa, eller att öka produktiviteten. Andra mål kan vara att ersätta någon som har slutat eller att avlasta en arbetsgrupp som har för mycket att göra. Kanske behöver ni få in ny kompetens i företaget för att möta nya konkurrenter?

Kan behovet lösas internt?

Ibland finns kompetensen internt. Har ni tydliga karriärvägar i företaget och en kompetensförsörjningsplan med medarbetarnas utbildningar, yrkeserfarenheter och önskemål kan du hitta information där.

Kanske finns det medarbetare som vill gå upp i tid? Personer som vill vidareutvecklas? Vikarier som vill ha en fast tjänst? Ta reda på om behovet kan lösas på andra sätt än genom extern rekrytering.

Undvik många snabblösningar

Ibland kan en kortsiktig lösning behövas när marknaden förändras snabbt. Men undvik att göra allt för många snabba lösningar internt. Det kan lösa problemet kortsiktigt men kan bli kostsamt eftersom problemet kvarstår.

Ta hjälp av dina medarbetare

Flera ögon ger flera perspektiv. Ta gärna hjälp av dina medarbetare och av eventuella fackliga representanter redan i analysskedet av rekryteringsprocessen. Diskutera hur det ser ut hos er i dag och hur ni skulle vilja att det såg ut i morgon. Vilken kompetens saknas i arbetsgruppen när ni ser på rekryteringen utifrån flera olika perspektiv?