Rätt person för jobbet med stöd från oss

Här kan du få hjälp att hitta och anställa personal med stöd. Vad du får för anställningsstöd beror på vem du anställer och hur din verksamhet ser ut. Berätta mer i en intresseanmälan så påbörjar vi matchningen tillsammans.

Våra anställningsstöd

Introduktionsjobb

När du vill kombinera arbete med utbildning för den nyanställda.

Nystartsjobb

Om du vill anställa någon som varit utan arbete länge eller är nyanländ.

Lönebidrag

När du anställer en person med funktionsnedsättning.

Yrkesintroduktion

Om personen du vill anställa saknar erfarenhet.

Arbetspraktik

Både du och praktikanten får en prova på-period som kan leda till anställning.

Arbetsträning

Om du kan erbjuda arbetsträning på ditt företag.

Extratjänst

För offentlig verksamhet och ideell förening som anställer en nyanländ eller en person som varit arbetslös länge.

Praktik i staten

För statliga myndigheter som tar emot en praktikant som är nyanländ eller har en funktionsnedsättning.