Bredda din rekrytering med stöd från oss

Våra anställningsstöd

Introduktionsjobb

När du vill kombinera arbete med utbildning för den nyanställda.

Nystartsjobb

Om du vill anställa någon som varit utan arbete länge eller är nyanländ.

Lönebidrag

När du anställer en person med funktionsnedsättning.

Yrkesintroduktion

Om personen du vill anställa saknar erfarenhet.

Arbetspraktik

Både du och praktikanten får en prova på-period som kan leda till anställning.

Arbetsträning

Om du kan erbjuda arbetsträning på ditt företag.

Extratjänst

För offentlig verksamhet och ideell förening som anställer en nyanländ eller en person som varit arbetslös länge.

Praktik i staten

För statliga myndigheter som tar emot en praktikant som är nyanländ eller har en funktionsnedsättning.

Om att anställa med stöd

Så går det till att söka stöd

Från det att du anmäler intresse till att du får ersättning, så här går det till.

Vem kan du anställa?

När du anställer personer som står längre från arbetsmarknaden kan du få ekonomiskt stöd av oss.

Välkomna fler till din
arbetsplats

Anmäl ditt intresse för att bli en inkluderande arbetsgivare. Vår tjänst guidar dig.

Testa nu