Kartläggning av kompletterande bedömning

Arbetsförmedlingen har utvecklat ett nytt arbetssätt för att bättre kunna identifiera och göra bedömningar när ohälsa eller funktionsnedsättning riskerar att påverka en arbetssökandes möjligheter att arbeta eller studera.

Specialiserade regionala team

Den kompletterande bedömningen omfattar även bedömning av förutsättningar för matchning, identifiering av lämpliga arbetsområden samt bedömning av stöd- och anpassningsbehov. Bedömningarna genomförs av specialiserade regionala team där medarbetare med olika kompetenser ingår. Kartläggningen är den första delrapporten i utvärdering av kompletterande bedömning.

Övergripande slutsatser från kartläggningen

  • Fler arbetssökande får registrerad funktionsnedsättning och ledtiden till registrerad funktionsnedsättning har minskat.
  • Det finns indikation på brister i likvärdighet i tillgång till kompletterande bedömning.
  • Helhetssyn i styrningen är viktigt för ökad likvärdighet.

Förslag på åtgärder

  • Se över om det finns behov av att personer som vid inskrivning går direkt till lokala enheter kan få tillgång till kompletterande bedömning eller om de kan få motsvarande bedömning på lokala enheten.
  • Undersök förutsättningarna att korta tiden innan den kompletterande bedömningen påbörjas.
  • Det finns behov av att utveckla möjligheterna till uppföljning. Myndigheten bör exempelvis kontinuerligt följa tid till insats och studier eller arbete.