Arbetsmarknadsläget kvartal 1 2024

2024-04-24

Arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av 2024.

Svagt konjunkturläge

Under det första kvartalet 2024 var i genomsnitt 18 000 personer fler inskrivna som arbetslösa än under motsvarande kvartal 2023. Det motsvarar en ökning med 0,3 procentenheter. Att arbetslösheten ökar är en följd av det svaga konjunkturläget, och under hela 2024 väntas arbetsmarknaden utvecklas svagt.


Utvecklingen skiljer sig dock åt över landet, och i denna helautomatiserade rapport presenteras utvecklingen i antalet inskrivna arbetslösa totalt sett, men även arbetslöshetsstatistik i flera mindre grupper, såsom ungdomar och personer med kort utbildningsnivå, i alla Sveriges kommuner och län.