Vad förklarar den regionala arbetslösheten?

2023-02-08

Arbetslöshetsnivån varierar mellan och inom både regioner och olika delar av befolkningen. Rapporten undersöker sambandet mellan den demografiskt förväntade arbetslöshetsnivån och den faktiska arbetslöshetsnivån i varje region.

Stark korrelation mellan arbetslöshetsnivå och demografi

Resultaten visar att kommuner, lokala arbetsmarknadsregioner och län med en fördelaktig demografi oftare har en lägre arbetslöshetsnivå, och vice versa. Demografiska faktorer är en viktig aspekt av den strukturella delen av arbetslösheten, och en faktor som är relativt bestående över tid. Vid analyser av lokala arbetsmarknader och vid omfördelning av resurser mellan regioner är det därför viktigt att ta demografiska faktorer i beaktande.

Arbetsmarknaden kan analyseras utifrån olika förutsättningar

Genom att sätta en regions arbetslöshetsnivå i relation till regionens demografiska förutsättningar, istället för till den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i riket, kan mer adekvata analyser av arbetsmarknaden i regionen göras. Exempelvis går det med rapportens metod att identifiera högpresterande kommuner med en genomsnittlig arbetslöshetsnivå trots en utmanande demografi, vilket exempelvis är fallet i flera kommuner i Jönköpings län, såsom Gnosjö och Gislaved.