Förbättrad uppföljning av skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning

2023-05-24

Arbetsförmedlingen behöver förbättra möjligheterna att följa upp arbetet med skolsamverkan för unga med funktionsnedsättning. Det konstaterar analysavdelningen i en rapport som ger förslag på utveckling och utredning som krävs för att stärka uppföljningen av skolsamverkan.

Skolsamverkan vänder sig till unga med funktionsnedsättning som är 16-29 år och har behov av stöd i övergången mellan skola och arbetsliv. Samverkan med skolan blir även en möjlighet för Arbetsförmedlingen att tidigt identifiera ungdomar med funktionsnedsättning i behov av stöd.

Förbättrad uppföljning ger kunskapsunderlag för att utveckla skolsamverkan både inom Arbetsförmedlingens verksamhet och i samverkan med andra aktörer. Det bidrar också till Arbetsförmedlingens generella arbete med att stärka uppföljningen av funktionshinderspolitiken.

Rapporten ger en rad förslag som kan stärka uppföljningen av skolsamverkan. De prioriterade förslagen är att:

  • Skapa förutsättningar för statistik av god kvalitet genom att införa en mer tillförlitlig registrering av deltagare i skolsamverkan. Samla även in uppgifter om exempelvis skolan för att kunna följa upp vilka skolor och skolformer som deltar.
  • Tillgängliggör statistik om skolsamverkan när det finns tillförlitlig statistik.
  • Genomför fördjupad målgruppsanalys för att klargöra Arbetsförmedlingens tolkning av vilka skolformer som ska ingå i målgruppen för skolsamverkan.

ESF-projektet Samstart har tagit initiativ till rapporten. De arbetar med att utveckla arbetet med skolsamverkan. Ett delmål i projektet är att bidra med kunskap för att utveckla en nationell uppföljning av skolsamverkan.