Arbetsmarknadsläget kvartal 2 2023

2023-07-13

Arbetsmarknaden har fortsatt att överraska positivt under det andra kvartalet 2023. Arbetslösheten har fortsatt att minska trots det försvagade ekonomiska läget, och minskningen sker på bred front både geografiskt och sett till olika grupper av arbetslösa.

Vissa regionala skillnader

Trots att arbetsmarknaden har varit stark i hela landet syns vissa regionala skillnader. I samtliga fem norrlandslän har arbetslöshetsnivån sjunkit med mer än en halv procentenhet mellan det andra kvartalet 2022 och samma period 2023. Denna utveckling syns även i Västmanlands, Örebro, Värmlands och Södermanlands län.

I landet sydligaste delar är det enbart Blekinge län som har en lika stor minskning av arbetslöshetsnivån, medan Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Kalmar, Hallands och Gotlands län har haft relativt små minskningar av arbetslöshetsnivån under perioden. Denna utveckling väntas bestå under 2023 och 2024.

De lägsta relativa arbetslöshetsnivåerna hade Västerbottens, Norrbottens och Gotlands län under det andra kvartalet 2023. Högst är arbetslösheten i Södermanlands, Skåne och Gävleborgs län.