Arbetsmarknadsläget kvartal 4 2023

2024-01-23

Arbetsmarknaden har försvagats under hösten. Efter en längre period av minskande arbetslöshet var antalet inskrivna arbetslösa något fler under det fjärde kvartalet 2023 än under motsvarande kvartal 2022.

Antalet inskrivna har ökat i 13 av 21 län

Den största skillnaden märks dock i att antalet inskrivna arbetslösa ungdomar (18-24 år) har ökat i 13 av 21 län under perioden. I denna helautomatiserade rapport presenteras utvecklingen i antalet arbetslösa totalt sett, ungdomsarbetslöshet och arbetslöshetsstatistik i flera andra grupper i alla Sveriges kommuner och län.