Arbetsmarknadsläget kvartal 1 2023

2023-04-13

Inledningen av 2023 har haft en fortsatt motståndskraftig arbetsmarknad trots ett sämre läge för svensk ekonomi. Framtiden är oviss, men Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten väntas stiga under 2023.

Nytt för denna upplaga är att rapporten har kompletterats med nya avsnitt om arbetslösheten bland utrikes respektive inrikes födda.

Arbetsförmedlingens helautomatiserade kvartalsrapport visar att inledningen av 2023 präglats av en fortsatt motståndskraftig arbetsmarknad trots ett försämrat utgångsläge i den svenska ekonomin i stort. Framtiden är oviss, men Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten väntas stiga under 2023.

Arbetslöshetsnivån varierar kraftigt över landet, både bland inrikes och utrikes födda, och med detta tillägg till rapporten förbättras överblicken av den regionala utvecklingen på arbetsmarknaden. Den relativa arbetslöshetsnivån, alltså arbetslösheten som andel av den registerbaserade arbetskraften, har varit relativt oförändrad när det första kvartalet 2023 jämförs med det fjärde kvartalet 2022, men jämfört med det första kvartalet 2022 har arbetslösheten sjunkit i samtliga län.

Högst är arbetslösheten i Södermanlands, Gävleborgs och Skåne län, medan Västerbottens, Jämtlands och Norrbottens län har landets lägsta arbetslöshetsnivåer