Arbetsförmedlingens nya modell för bedömning av arbetssökandes stödbehov – funktionssätt och prestation

2023-09-12

När matchningstjänsten Rusta och matcha 2 infördes i april 2023 så infördes även en ny modell i bedömningsstödet för anvisningar till tjänsten. Denna rapport innehåller en teknisk beskrivning av modellens utformning och dess prestation.

Hanterar inskrivningstid och presterar bra

Precis som tidigare beräknar den här modellen en sannolikhet till arbete eller studier. Bedömningsstödet ger utifrån denna sannolikhet en rekommendation om deltagande i tjänsten.

För att förbättra träffsäkerheten för breda grupper av arbetssökande ingår inskrivningstid som variabel i den nya modellen. Den är utformad för att hantera de utmaningar som detta medför.

I övrigt används liknande information som tidigare: till exempel utbildning, sökta yrken och erfarenhet i dessa, födelseland, kön, ålder och kod för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Modellen har jämförts med andra modeller som är utformade för liknande ändamål. I dessa jämförelser står sig modellens prestation mycket väl.