Slutrapporten för ESF-projekt rusta och matcha

ESF-projekt Kundval rusta och matcha avslutades den 30 september 2022. För att uppnå uppdraget med att dra lärdomar från tjänsten rusta och matcha deltog arbetssökande och leverantörer i projektet under hela 2021 och fram till och med den 30 juni 2022.

Lärdomarna från projektet omhändertas av Arbetsförmedlingen på olika sätt. Många av dem är redan implementerade tack vare att projektet deltog i tjänstens operativa arbete och därmed kunde bidra till den direkta utvecklingen av rusta och matcha. Andra lärdomar har tagits omhand i diverse utvecklingsarbeten inom myndigheten, både avslutade, pågående och planerade projekt.