Perspektiv på långtisdarbetslösheten 2022

2022-06-30

En generell slutsats är att personer med kort utbildning samt flyktinginvandrare är överrepresenterade bland de långtidsarbetslösa. Det har Arbetsförmedlingen beskrivit och analyserat i flera rapporter tidigare. 

Långtidsarbetslöshetens utveckling

Den här rapporten ger en översikt av arbetslöshetens och långtidsarbetslöshetens utveckling från 2006 till och mars 2022. Rapporten visar även hur sammansättningen av arbetslösa förändras då tiden utan arbete ökar. Vi gör också en analys av hur olika grupper långtidsarbetslösa får jobb, med eller utan stöd, under perioden 2020–2022.