Nya metoder för att hantera avaktualisering av okänd orsak

2022-02-25

Rapporten redovisar hur man i analyser och utvärderingar kan öka kvaliteten i uppgifterna om orsaken till att arbetssökande inte längre är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

Analysen resulterar i fyra alternativa indelningar att välja ifrån för att kunna hantera bortfallet när avaktualiseringsorsaken är okänd. I varje effektutvärdering som använder avaktualiseringsorsak som utfall kan man välja en mer eller mindre detaljerad indelning med hänsyn till hur stort behovet av att anpassa antagandet är (givet vilka egenskaper deltagarna har i de program som studeras) och hur kostsamt det är att förändra programmet för effektutvärdering.