Jobbchansen 2010–2021

2022-03-15

Jobbchansen ger en bild av hur lätt eller svårt det är för en arbetslös person att få ett arbete. Måttet baseras på andelen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som får ett jobb varje månad. I den här rapporten studeras jobbchansens utveckling från 2010 till 2021.

Under perioden har sammansättningen av de arbetslösa förändrats stort och långtidsarbetslösheten har ökat kraftigt. Det har också skett stora svängningar i konjunkturen och förändringar i arbetsmarknadspolitiken.

Jobbchansen har minskat och nedgången har drivits av grupper som bedöms ha en svagare konkurrensförmåga på arbetsmarknaden. Dessa har fått en lägre jobbchans över tid men har också ökat kraftigt i andel av de arbetslösa. En viktig förklaring är ett ökat antal utomeuropeiskt födda. Särskilt låg jobbchans har utomeuropeiskt födda kvinnor som saknar gymnasieutbildning. Rapporten visar också att jobbchansen minskar kraftigt med tid i arbetslöshet vilket är problematiskt mot bakgrund av den historiskt höga långtidsarbetslösheten.