Arbetsmarknadsläget i Sveriges län kvartal 3 2022

2022-10-12

Det totala antalet inskrivna arbetslösa minskar, men även antalet långtidsarbetslösa och ungdomsarbetslösheten har minskat i hela landet jämfört med samma period 2021.

denna tredje upplaga av Arbetsförmedlingens helautomatiserade regionrapport följer vi utvecklingen av arbetslösheten på såväl läns- som kommunnivå.

Nytt för denna upplaga är att rapporten kompletterats med information om arbetsmarknaden för kortutbildade, det vill säga personer som saknar en utbildning på gymnasial nivå. En fullgjord gymnasieutbildning är en viktig faktor för att etablera sig på arbetsmarknaden, och kortutbildade är överrepresenterade bland de inskrivna arbetslösa i hela landet.

De regionala skillnaderna i relativ arbetslöshetsnivå, alltså arbetslöshet som andel av den registerbaserade arbetskraften, är fortsatt stora även om arbetslöshetsnivån minskar i hela riket. Högst är arbetslösheten i Södermanlands, Gävleborgs och Skåne län, medan Gotlands, Västerbottens och Norrbottens län har landets lägsta arbetslöshetsnivå