Arbetsmarknaden för kortutbildade

2022-05-04

Under 2021 saknade 553 000 personer, eller 10 procent av befolkningen, i åldrarna 25–64 år en fullständig gymnasieutbildning . Det är knappt 120 000 färre än 2011 då 14 procent saknade en gymnasieutbildning.

Var tredje saknar gymnasieutbildning

En tredjedel av de inskrivna arbetslösa saknar en fullständig gymnasieutbildning. Det är en andel som har vuxit under det senaste decenniet, trots att antalet kortutbildade i befolkningen minskat. Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi under 2010-talet har således inte kommit alla på arbetsmarknaden till gagn.

Samtidigt stiger bristen på arbetskraft

Samtidigt som många personer som saknar en fullständig gymnasieutbildning har svårt att få en fast förankring på arbetsmarknaden har bristen på utbildad arbetskraft stigit. Såväl enskilda individer som arbetsmarknaden i stort har därmed mycket att vinna på att öka tillgången på utbildad arbetskraft för att stärka kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Bakomliggande orsaker till ökande arbetslöshet

Med bakgrund av detta syftar denna rapport till att beskriva kortutbildades situation på arbetsmarknaden och till att förklara de bakomliggande orsakerna till att arbetslösheten i gruppen har ökat. Rapporten visar hur sammansättningen av de kortutbildade, både i befolkningen och bland de arbetslösa, har förändrats under det senaste decenniet.