25 april 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Falla mellan stolarna

En vanlig fråga vi får på Arbetsförmedlingen är vad som gäller när man varit sjukskriven och ska återgå till ett arbete på nytt. I det här avsnittet vill vi belysa hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samarbetar och vem som gör vad. Michael Boman från Försäkringskassan berättar och förklarar vilka jobb man kommer att prövas mot och vikten av samarbetet mellan myndigheterna.

[intromusik]

[Charlotte Lindman]

Att falla mellan stolarna är ett begrepp som man kan höra

i samband med en person som är för frisk

för att vara sjukskriven och för sjuk för att kunna jobba.

Kanske känner du igen dig i det här?

Och i det här avsnittet vill vi belysa hur Försäkringskassan

och Arbetsförmedlingen samarbetar och vem som gör vad,

och vad som kan vara lösningen.

Mikael Boman har över 30 års erfarenhet av att jobba på

Försäkringskassan med sjukpenning, och han är expert

på området och arbetar aktivt med samverkan mellan vård,

arbetsgivare och Arbetsförmedlingen på nationell nivå.

Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd,

och jag heter Charlotte Lindman.

Välkommen till

Arbetsförmedlingens jobbpodd, Mikael.

[Mikael Boman]

Tack för det.

[Charlotte Lindman]

Om man är en person som har hamnat mellan stolarna,

vad är det som troligtvis har hänt då?

[Mikael Boman]

Det är inte så att det finns någon egentlig tydlig definition

på vad "falla mellan stolarna" är, men som jag upplever det,

i det här sammanhanget, så är det väl oftast så att man

bedöms av Försäkringskassan inte ha rätt till sjukpenning,

men att man sen då kan få problem med att man kanske

inte då har rätt till a-kassa, eller att man har

någon annan ersättning som man kan få,

och det är väl då det upplevs det här:

"Nu har jag hamnat mellan stolarna, för Försäkringskassan

tycker inte jag ska få sjukpenning, och nån a-kassa får jag

inte heller och försörjningsstöd fungerar inte heller

av olika anledningar."

Det är inte alltid det här heller handlar om att man har blivit

utan ersättning, utan det kan ju också handla om att man är

mellan stolar på grund av att det är olika aktörer som har

olika bild över "vem ska göra vad för att jag då ska få hjälp

att komma tillbaka till arbete?"

Men det kanske nämns oftast i den här bemärkelsen att man

inte får ersättning som man tänker sig att man borde ha rätt till.

[Charlotte Lindman]

Jag tänker vi ska försöka reda ut lite grann här för att vi ska

hjälpa personer som kanske känner igen sig i det här så att

man vet vem som gör vad och när och så vidare.

Men när skulle du säga att en person som då har varit

sjukskriven en längre period är frisk nog

för att kunna börja jobba?

Och om man säger så här:

vilket skick ska man vara i för att kunna börja jobba igen?

[Mikael Boman]

Ja, det där är ju en väldigt svår fråga att ställa utifrån att ingen

person är, så att säga, bara enbart sin sjukdom, men det vi

utreder på Försäkringskassan för att göra den här

bedömningen av hur arbetsförmågan är för en person

som är sjukskriven så är det ju att vi tittar på

"Hur påverkas den här personen av sin sjukdom",

och sen utifrån den här beskrivningen som vi får,

oftast av vården förstås.

Då är det läkarintyg, men kan också vara kontakten

med den som är sjukskriven, om "Vad är det

för arbetsuppgifter som inte jag klarar av att utföra?"

Då försöker vi ju matcha och se det, men finns det andra

arbetsuppgifter som man då skulle kunna klara av att göra

trots de besvär man har då?

Och i båda de här fallen när vi säger att

"Det finns en arbetsförmåga för dig som är sjukskriven",

eller när vi säger att "Här krävs det rehabiliterande insatser",

så har vi ju ett organiserat samarbete tillsammans

med Arbetsförmedlingen för att man inte ska få hamna

mellan stolarna i något av de här båda exemplen.

[Charlotte Lindman]

Så det du säger egentligen är att ett arbete som man

kanske inte har kunnat utföra tidigare…

Det kanske då finns ett annat typ utav arbete som man kan,

eller är bättre lämpad för att kanske testa sin förmåga på

och det kanske funkar jättebra då.

[Mikael Boman]

Det är väl här som den krävs en ganska ordentlig dialog,

så att man kan ge den här tryggheten.

Det är väl därför vi har också, till delar, vårt samarbete

tillsammans för att om vi träffas tillsammans

med Arbetsförmedlingen och så lägger vi då på bordet

och resonerar kring

"Det här är de begränsningar som finns.

Men hur ser då arbetsmarknadens förutsättningar ut

för mig som person?

På vilket sätt skulle man då kunna använda då den förmåga

som jag ändå har trots min sjukdom?"

[Charlotte Lindman]

Jag tror precis det är det som är kärnan för många.

Man kanske är orolig för när man då hamnat i det här läget

där man har varit långtidssjukskriven.

Man kan inte återgå till sitt gamla arbete för man känner att

"de arbetsuppgifterna fixar inte jag på grund av

olika omständigheter, men nu ska jag testas mot nya jobb".

Men då är ju frågan så här:

vilka jobb är det då man ska testas mot?

Är det nya arbetsuppgifter på gamla jobbet?

Är det nya yrken? Hur resonerar ni kring det här?

Och du pratar också om dialog.

[Mikael Boman]

Det ska vara ett arbete som normalt förekommer

på arbetsmarknaden och som inte ställer för stora krav

på anpassningar för den här personen, och det är klart

att det säger ju sig självt att om jag ska bedömas

mot ett arbete som jag har erfarenhet av

så kan jag ju ändå förstå.

Det blir enklare att ha den dialogen och kommunikationen

kring att "Ja, men det är klart att andra moment i mitt yrke,

det klarar jag av, eller andra arbeten som finns

hos min arbetsgivare är också lite mer konkret."

Men direkt när man hamnar där att man ska bedömas

mot arbetsmarknaden så då är det ju mer abstrakt och det är

framförallt där jag tror det ställer väldigt mycket större krav

på att man har en bra dialog, och också att vi som aktörer

som är involverade talar lite grann samma språk och har

någorlunda gemensamma utgångspunkter i det.

För jag menar, har du att de budskap du får från vården

är att du kan absolut inte utföra nånting,

och Försäkringskassan säger "du borde utföra ett normalt

förekommande arbete", och sen säger man

från Arbetsförmedlingen en tredje sak, då blir det ju en väldigt

tråkig situation för mig som individ och helt obegriplig.

[Charlotte Lindman]

Det låter ju som att det här med dialogen är otroligt centralt

för att det ska bli så bra för den här personen som kanske

känner att man inte riktigt vet vilket ben man ska stå på.

Vad innebär det rent praktiskt då för att man ska visa

att man är aktiv i sin rehabilitering?

[Mikael Boman]

Om vi tar exemplet nu tillsammans med Arbetsförmedlingen,

så säger vi det att om vi ser att en person behöver

rehabiliterande insatser för att komma tillbaka i arbete kallar vi

den personen till vad som kallas en gemensam kartläggning

där vi träffas tillsammans, arbetsförmedlare och handläggare

från Försäkringskassan, med den här personen

som är sjukskriven, och sen i det samtalet så ska man försöka

komma fram till "Vad är lämpliga åtgärder?

Vad är det för insatser som skulle kunna komma i fråga?"

Säg då att man landar rätt.

Den här personen behöver då arbetsträna

för att komma tillbaka.

Man ska ut och prova ett annat arbete för att se

om det här är möjligt, om man kan höja sin förmåga

också över tid i en sån här, till exempel, arbetsträning.

Då är det klart att vi ställer ju krav på att man ska ställa upp

i det här, men samtidigt är det ju en dialog där man

är involverad i sin egen rapporteringsprocess förstås.

[Charlotte Lindman]

Men har du nåt exempel då på en person som har hamnat

i det här läget, där man då har samarbetat

med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen,

där man verkligen har lyckats?

[Mikael Boman]

Jag hade ganska ofta väldigt nära samarbete

med Arbetsförmedlingen.

Jag jobbade på en mindre ort i Västerbotten, bland annat,

några år, och jag träffade ofta de här personerna som var

väldigt dystra över utsikterna att kunna få ett annat arbete.

"Inte nog med att jag är arbetslös. Jag är sjuk också.

Vem skulle vilja anställa mig?"

Men jag upplevde ofta det här när vi träffades tillsammans

med den som då var arbetsförmedlare här som mer kunde

beskriva att "Men det finns såna här möjligheter.

På grund av att du är sjuk så finns det ett annat typ av stöd

som vi kan ge dig också, som du kanske inte hade fått

om du inte hade haft medicinska besvär" och så vidare.

Så att jag tycker ofta det är den här osäkerheten kring

"vad är det för nånting som jag skulle faktiskt kunna göra?"

Det är väldigt viktigt att få koppla den till en person som kan

arbetsmarknaden och som kan säga "Ja, men med din

bakgrund och med dina kompetenser så finns det en del

förutsättningar ändå som gör att även om du är sjukskriven

så finns det åtgärder som vi skulle kunna göra som gör att vi

skulle kunna komma närmare arbete och så småningom

kanske du skulle kunna få ett annat arbete".

Jag har inget sånt här solskensexempel som är i modern tid,

men jag tror att det där fortfarande är på nåt sätt allmängiltigt,

att det är det här abstrakta.

Och "Jag vet ju bara utifrån den erfarenhet jag har haft hittills

av hur arbetsmarknaden ser ut och vad ett yrke ställer

för krav på mig."

Men jag har ju ofta en väldigt diffus bild av

"Vad är de andra arbetena och vad i mina kompetenser

är det som någon skulle kunna vilja omhänderta

som arbetsgivare och betala lön för?"

[Charlotte Lindman]

Det låter ju som att man behöver ha hjälp med att belysa

vilka styrkor man har, och, som du inledningsvis sa,

man är ju inte sin sjukdom. Man är ju så mycket mer.

Och att man då kan plocka ut sina styrkor, sina möjligheter,

sina kompetenser och se: "Okej, det här är allt vad jag har.

Vad kan jag göra med det här framåt?",

och se de möjligheterna, men att det man har med sig är

att man är blockerad för det man redan

kanske ser att man inte kan utföra, men att man då är

blockerad för att se möjligheten att det är det man

behöver ha mycket hjälp med.

[Mikael Boman]

Precis.

Och sen finns ju en annan aspekt av vårt samarbete också.

Vi började ju prata om att falla mellan stolarna,

att "Jag får inte längre sjukpenning och nu får jag

inte a-kassa heller".

Den andra delen av vårt samarbete handlar om när man

nekas sjukpenning av Försäkringskassan, och då erbjuder vi

ju i alla lägen den personen ett möte tillsammans

med Arbetsförmedlingen, ett så kallat omställningsmöte,

och en viktig poäng med det är ju att det blir en väldigt stor

skillnad i utfallet om jag går till Arbetsförmedlingen

och ställer mig som arbetssökande och säger att

"Jag är sjuk och kan inte arbeta, men Försäkringskassan

ger mig inte längre sjukpenning, och det finns inte ett arbete

som jag skulle kunna utföra."

Den personen kommer ju sannolikt inte sen att få rätt

till a-kassa, men om man under ordnade former har en dialog

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

där vi beskriver att "Utifrån det underlag som vi har

så borde den här personen ha ett arbete

på arbetsmarknaden", men vi ser att det finns begränsningar

som man måste anpassa arbetssökande utifrån.

"Den här personen klarar inte tunga lyft",

eller den här personen har andra besvär som man

behöver ta hänsyn till i det arbetssökande man har.

Då blir det ju ett helt annat utfall.

Då söker du ett arbete, men det finns vissa begränsningar,

och då blir det ju ett annat utfall, sannolikt kopplat till

möjligheterna att få annan ersättning.

Men jag tror det där är en ganska viktig del.

Vi kan ju inte tvinga nån att ställa upp på ett sånt här

omställningmöte, men vi försöker vara väldigt tydliga när vi

erbjuder det här att vi informerar om bakgrunden

till det här beslutet.

Sen får du träffa Arbetsförmedlingen och få information om

vad för service och vilka tjänster Arbetsförmedlingen

kan erbjuda dig.

Så är det gott nog så, men du har ju också den här delen

med att det ger dig en möjlighet att du inte stänger av det

i nästa skede, och det finns också kopplingar till att du

bibehåller din sjukpenninggrundande inkomst

och så vidare, som gör att det är ganska viktigt för ditt

generella försäkringsskydd att den här omställningen

från att ha varit sjukskriven till att vara arbetssökande

sker på rätt sätt, om man säger så.

[Charlotte Lindman]

Så det finns ju en lösning, hör jag ju då, att känner man

att man har på nåt sätt hamnat här mellan stolarna kan man

alltid be om ett sånt här omställningsmöte, samtidigt som

ni från Försäkringskassans sida också erbjuder det.

[Mikael Boman]

Vi ska erbjuda det. Precis.

[Charlotte Lindman]

Och det är viktigt att man är med på det så man får upp

den här dialogen som är så viktig som du pratade om

för att också belysa styrkorna och vilka möjligheter,

vilka stöd man kan få på vägen.

[Mikael Boman]

Precis.

[Charlotte Lindman]

Mikael Boman, ett stort tack för att du kom

till Arbetsförmedlingens jobbpodd och klargjorde det här med

hur viktigt det är med dialog och den här samverkan mellan

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att man

inte ska hamna mellan stolarna.

[Mikael Boman]

Tackar.

[Charlotte Lindman]

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd

och jag heter Charlotte Lindman.

Gäst var Mikael Boman från Försäkringskassan.

Tekniker P.G. Nordström.

Har du tankar och idéer på vad vi ska prata om i podden?

Skriv då till podcast@arbetsformedlingen.se.

Det här avsnittet producerades våren 2021.

Vi hörs.

[musik]