23 april 13:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Dyslektiker har styrkor som andra inte har

Känner du någon som har dyslexi eller kanske har du dyslexi själv? Då har du troligtvis flera dyslexistyrkor som inte andra har som är värdefulla för en arbetsgivare. Till exempel att ha förmågan att tänka i 3D och se hur en process kan utvecklas långt före andra. Susanna Cederqvist har själv dyslexi och har jobbat professionellt med dyslexi i 15 år. I det här avsnittet sticker hon hål på ett antal fördomar om dyslexi och berättar om vilka styrkor du kan lyfta fram på en anställningsintervju.

Transkribering av Arbetsförmedlingens jobbpodd:
Dyslektiker har styrkor som andra inte har.

Vinjettmusik (Bensound – Perception)

1 00:00:06:15
00:00:11:12

Susanna Cederquist har jobbat

professionellt i 15 år med dyslexi.

2 00:00:11:18
00:00:16:14

Hon är föreläsare och utbildare på

arbetsplatser och myndigheter.

3 00:00:16:18
00:00:21:21

Hon är författare och har skrivit boken

Dyslexi + styrkor = sant.

4 00:00:22:03
00:00:27:22

Hon håller kurser för personer med dyslexi

och i botten har Susanna en lärarexamen

5 00:00:28:05
00:00:33:23

och hon har fokus på hela bilden av

dyslexi där dyslexistyrkor får plats.


6 00:00:34:10
00:00:37:10

Och det här ska vi prata mer om idag.

7 00:00:42:22
00:00:45:19

Välkommen till Arbetsförmedlingens

jobbpodd, Susanna.

8 00:00:46:12
00:00:47:17

Tack så mycket.

9 00:00:48:02
00:00:51:18

Kan personer med dyslexi

jobba med vad som helst?

10 00:00:52:02
00:00:54:22

Alltså, jag tänker att ingen

kan jobba med vad som helst.

11 00:00:55:05
00:00:58:08

Vi är olika allihopa och jag,

till exempel,

12 00:00:58:10
00:01:01:04

skulle inte kanske ta jobb

som nyhetsuppläsare

13 00:01:01:06
00:01:03:07

för jag skulle inte vara duktig som det.


14 00:01:03:17
00:01:07:16

Samtidigt så vet jag många personer som

inte skulle kunna jobba som musiklärare,

15 00:01:07:19
00:01:09:18

som inte skulle passa för det.

16 00:01:10:05
00:01:13:05

Så det har att göra

att vi är olika varandra.

17 00:01:13:20
00:01:16:18

-Och det har inget med dyslexi att göra?

-Nej, men absolut.

18 00:01:16:20
00:01:19:04

-Har du själv dyslexi?

-Jag har själv dyslexi.

19 00:01:19:07
00:01:20:05

Ja, det har jag.

20 00:01:20:08
00:01:24:01

När fick du reda på det

eller hur uppdagades det?

21 00:01:25:08
00:01:26:18

Det var ju när jag var barn.


22 00:01:27:11
00:01:31:05

Jag fick ju diagnosen i årskurs 8

men det var ju känt sedan tidigare.

23 00:01:32:07
00:01:35:22

Jag började tidigt lägga märke till både,

förstås, vad jag hade svårt med

24 00:01:35:24
00:01:39:22

att läsa och skriva men också började jag

se annat som var gemensamt,

25 00:01:40:00
00:01:43:16

dyslektiker emellan, som inte hade

med svårigheterna att göra.

26 00:01:44:18
00:01:48:01

Och sen har det blivit tydligare

och tydligare, för mig, genom åren

27 00:01:48:03
00:01:50:12

och sen också genom mitt arbete i detta.

28 00:01:50:21
00:01:53:21

Men du jobbar ju med att både undervisa

29 00:01:53:23
00:01:57:22

eller har kurser i det här, du skriver

böcker, du jobbar mycket med text.


30 00:01:58:10
00:01:59:17

Hur går det här ihop?

31 00:02:00:08
00:02:04:07

Ja, alltså jag är ju mycket för det här

med att kompetenseffektivisera mera

32 00:02:04:11
00:02:06:16

och att man ska jobba

utifrån just sina sätt.

33 00:02:07:01
00:02:10:03

Så att man får ju välja lite

hur man gör och hur man jobbar.

34 00:02:10:20
00:02:14:08

Jag försöker ju också jobba

mycket utan text, förstås,

35 00:02:14:10
00:02:16:23

och föreläsa är ju det

som jag framförallt gör.

36 00:02:17:01
00:02:20:19

Så att det är ju mitt primära sätt att

uttrycka hur jag tänker kring detta.

37 00:02:21:04
00:02:22:22

Men absolut, jag skriver ju också.


38 00:02:23:05
00:02:26:18

Och då får man... Jag använder till

exempel talsyntesen väldigt mycket

39 00:02:27:01
00:02:29:22

och hela tiden kollar och lyssnar

på det jag har skrivit.

40 00:02:30:05
00:02:33:06

Så att det är ett viktigt redskap

i mitt skrivande.

41 00:02:33:10
00:02:36:20

Jag vet att du pratar mycket om det här

med att man ska ha strategier

42 00:02:36:22
00:02:39:07

för att ta sig fram på olika sätt

43 00:02:39:09
00:02:42:06

oavsett, egentligen,

vad man har för olika utmaningar,

44 00:02:42:10
00:02:45:10

men framförallt när det gäller dyslexi.

Kan du berätta mer?

45 00:02:45:16
00:02:48:17


Ja, men precis. Alltså textnormen,

som jag kallar det,

46 00:02:48:19
00:02:51:02

är ganska stark i vårt samhälle

47 00:02:51:04
00:02:55:06

och vi utgår i många sammanhang kring

att man ska jobba med text.

48 00:02:55:08
00:02:57:15

Man ska ta till sig information via text,

49 00:02:57:17
00:03:00:11

man ska förmedla information

via text och så vidare.

50 00:03:00:22
00:03:04:14

Och där gäller det ju att veta

hur man ska göra som dyslektiker

51 00:03:04:16
00:03:08:06

så man inte blir stoppad

i varken sitt kunskapsinhämtande

52 00:03:08:08
00:03:12:04

eller hur man kommunicerar ut information

53 00:03:12:18
00:03:16:21


för idag är ju inte läsa samma sak som det

var för till exempel 80 år sen.

54 00:03:16:23
00:03:18:17

Utan idag läser vi på olika sätt.

55 00:03:18:21
00:03:21:23

Vi "öron-läser", till exempel,

som jag brukar prata mycket om.

56 00:03:22:03
00:03:24:17

Så det gäller att ha sina strategier

just kring text

57 00:03:24:19
00:03:29:23

för att inte jobba ineffektivt eller

uppleva sig stoppad på något sätt

58 00:03:30:06
00:03:32:19

När man "öron-läser",

kan du berätta lite mer om...

59 00:03:32:24
00:03:36:11

För som du säger idag så "öron-läser"

vi mer. Kan du ge några exempel?

60 00:03:37:05
00:03:40:19

Ja, men just i och med att textnormen

är så stark


61 00:03:41:09
00:03:44:22

som jag menade, framförallt i

utbildningssystem, till exempel,

62 00:03:45:06
00:03:49:15

då är det ju också viktigt att vi tar

"öron-läsandet" på allvar

63 00:03:49:17
00:03:52:22

för det är många dyslektikers primära sätt

att läsa.

64 00:03:53:01
00:03:56:15

Vi använder öronen när vi har

längre textmassor

65 00:03:56:17
00:03:58:11

och det finns nån tidsbegränsning.

66 00:03:58:13
00:04:00:19

Det är många som vill lyssna på texten

67 00:04:00:21
00:04:03:10

och det här kallar jag för "öron-läsa"

för att visa

68 00:04:03:12
00:04:06:14

att det är ett riktigt sätt att läsa på.


69 00:04:06:18
00:04:09:08

Men sen påverkas det här också

kring textnormen.

70 00:04:09:13
00:04:13:17

Så en del menar att det här kanske då

inte är ett lika riktigt sätt att läsa.

71 00:04:13:19
00:04:16:01

Därför tycker jag

att begreppet "öron-läsa"...

72 00:04:16:03
00:04:21:08

Att det innebär också, eller ingår,

i begreppet "läsa", är viktigt.

73 00:04:22:02
00:04:26:11

Och ett exempel på det här är just

hur textnormen präglar vårt samhälle

74 00:04:26:13
00:04:28:23

och framförallt skolan

och i de nationella proven

75 00:04:29:01
00:04:32:20

är det inte är idag tillåtet

att "öron-läsa" i läsförståelseprov

76 00:04:32:22
00:04:35:07


mellan årskurs tre och sex,

så vi har fortfarande

77 00:04:35:09
00:04:38:00

en stark textnorm

och det är viktigt att vi vet,

78 00:04:38:02
00:04:41:06

både vi som jobbar inom skolan

men också på arbetsplatserna,

79 00:04:41:20
00:04:45:21

att vi jobbar brett och inte kräver att

man ska göra eller läsa på ett visst sätt

80 00:04:46:00
00:04:49:08

utan alla ska få läsa och jobba

utifrån sina egna sätt.

81 00:04:50:01
00:04:53:11

Och de här talsynteserna, de finns

inbyggda i program bland annat...

82 00:04:54:01
00:04:55:21

Ja, det finns massa olika varianter.

83 00:04:55:23
00:04:59:03

Det jag tycker är viktigt

är ju att man ska ha ett bra program


84 00:04:59:05
00:05:01:14

som som täcker alla typer

av lässituationer

85 00:05:01:21
00:05:05:10

som funkar och som är smidigt att läsa

upp, till exempel, pdf:er och så.

86 00:05:05:19
00:05:08:22

Så att all text ska gå smidigt

att läsa upp. Det är viktigt.

87 00:05:09:01
00:05:13:13

Vad finns det i övrigt, anser du,

för vanliga fördomar

88 00:05:13:15
00:05:15:04

kring personer med dyslexi?

89 00:05:16:03
00:05:19:07

Många dyslektiker som jag har

jobbat med i olika sammanhang,

90 00:05:19:09
00:05:23:13

både högskolestudenter och personer

utifrån sin arbetsroll, som har dyslexi,

91 00:05:23:15
00:05:28:14


har ju fått höra att de, till exempel,

är lata. Framför allt tidigare i livet.

92 00:05:29:08
00:05:33:08

Och det finns ju ingen koppling

att det är därför det blir svårt.

93 00:05:33:10
00:05:39:15

Att man är lat som dyslektiker...

Utan det är väl en en vanlig fördom

94 00:05:40:00
00:05:44:00

som en del har har fått höra.

Att de skulle kunna vara lata.

95 00:05:44:04
00:05:48:07

En del tror också att man behöver sänka

nivån och förenkla saker för dyslektiker.

96 00:05:48:09
00:05:51:21

Så är det ju inte. Man behöver inte

förenklad text som dyslektiker.

97 00:05:51:23
00:05:54:11

Det är andra grupper

som kan ha svårt att förstå

98 00:05:54:13
00:05:57:15

som kan behöva förenklad text

men det behöver inte dyslektiker


99 00:05:57:20
00:06:01:02

utan det är viktigt att få ta del

av litteratur och så på sin nivå

100 00:06:01:04
00:06:02:21

men att man ska få öron-läsa den.

101 00:06:02:23
00:06:06:10

Jag tänker en annan vanlig kanske fördom

102 00:06:06:12
00:06:09:18

är att man tror att dyslexi

hänger ihop med intelligens.

103 00:06:10:12
00:06:12:22

-Och det stämmer väl inte?

-Nej, verkligen inte.

104 00:06:13:08
00:06:17:10

Det har vi också vetat sen länge men

sen gäller det att vi handlar utifrån det

105 00:06:18:03
00:06:23:05

så att man verkligen känner att man

inte blir bemött på något visst sätt

106 00:06:23:11
00:06:24:20

för att man är dyslektiker.


107 00:06:25:18
00:06:28:23

Men om man nu, som jag tänker,

är arbetssökande

108 00:06:29:01
00:06:32:14

och kanske lyssnar på den här podden idag

eller det här avsnittet...

109 00:06:33:12
00:06:35:20

Det här med att upptäcka dyslexi som vuxen

110 00:06:35:22
00:06:38:22

för det kanske är så man också inser

111 00:06:38:24
00:06:43:00

att man kanske har svårt att söka jobb

eller skriva CV och såna saker.

112 00:06:43:11
00:06:46:19

Hur ska man gå tillväga

om man tror att man har dyslexi?

113 00:06:47:13
00:06:50:09

Ja, här ser det lite olika ut

över landet, tyvärr.

114 00:06:51:12
00:06:55:05

Vilket man kan uppleva lite rörigt

när vi inte har samma system överallt.


115 00:06:55:17
00:06:58:20

Men det som man kan börja med

är att kontakta sin vårdcentral

116 00:06:59:00
00:07:02:22

och be om en remiss till en logoped

som gör en dyslexiutredning

117 00:07:03:00
00:07:05:05

eller kanske kan ställa dyslexidiagnoser.

118 00:07:05:16
00:07:08:00

Så att det är det första man kan göra

och prova.

119 00:07:08:20
00:07:13:14

Och vi ska faktiskt få lyssna till ett

tidigare poddavsnitt som jag spelade in

120 00:07:13:22
00:07:15:20

med Lindha Pieslinger

121 00:07:15:22
00:07:21:01

och hon upptäckte,

eller hon fick diagnosen dyslexi

122 00:07:21:03
00:07:25:18

när hon var vuxen och hon fick den när

hon blev inskriven på Arbetsförmedlingen.


123 00:07:25:20
00:07:27:20

Vi ska lyssna på vad hon har att säga.

124 00:07:29:18
00:07:35:01

Men din resa började ju på ett annat sätt

när du klev in på Arbetsförmedlingen

125 00:07:35:03
00:07:37:03

-och skrev in dig.

-Ja.

126 00:07:37:06
00:07:42:09

För då berättade du för mig att du sa till

den arbetsförmedlare som du träffade

127 00:07:43:05
00:07:45:20

att det kanske inte

hade gått så bra för dig i skolan

128 00:07:46:00
00:07:48:18

och att du hade underkänt i många ämnen

129 00:07:48:20
00:07:52:07

och att du visste redan från början

att det var nåt som inte stämmer.

130 00:07:52:11
00:07:53:18

Kan du berätta om det?


131 00:07:53:22
00:07:59:09

Jag har ju känt ända sen jag var liten

egentligen att nåt är...

132 00:07:59:11
00:08:03:18

Jag passade inte in med de jämngamla.

133 00:08:05:04
00:08:07:11

Jag hade svårare att lära mig läsa

134 00:08:07:13
00:08:12:02

och när jag slutade gymnasiet

så hade jag ju nio IG.

135 00:08:14:05
00:08:17:06

Så att det var ju väldigt svårt

att hitta ett jobb efteråt.

136 00:08:18:03
00:08:20:20

Och henne jag pratar med då,

på Arbetsförmedlingen,

137 00:08:20:22
00:08:25:18

sa att vi kan göra ett test och se

om du har nån dyslexi eller nåt.

138 00:08:25:20
00:08:28:00

Och det visade testerna att jag har.


139 00:08:28:04
00:08:30:20

-Det var ju skönt att veta.

-Ja, precis.

140 00:08:30:22
00:08:33:10

Hur var din känsla när du fick reda på

141 00:08:33:12
00:08:36:04

att du har en funktionsnedsättning

som dyslexi?

142 00:08:36:07
00:08:41:07

Det var väldigt skönt att veta för då fick

jag ju svar på varför jag har fått kämpa.

143 00:08:42:01
00:08:44:20

För det är många gånger kompisarna

144 00:08:44:22
00:08:48:17

hade bara pluggat en halvtimme

och jag satt i två timmar.

145 00:08:49:11
00:08:54:11

Men ändå lyckades de bättre. Så det

var ändå skönt att veta att det är nåt.

146 00:08:57:10
00:09:02:04

Ja, för henne var det ju uppenbart att det

inte absolut med intelligens att göra


147 00:09:02:06
00:09:05:17

som hon trodde, att nåt var

fel på henne när hon gick i skolan.

148 00:09:05:22
00:09:09:02

Men sen visar det sig att hon fick

Väl Godkänd

149 00:09:09:04
00:09:11:06

när hon gick en utbildning sen som vuxen.

150 00:09:11:21
00:09:12:24

Är det här vanligt?

151 00:09:13:15
00:09:15:19

Det är otroligt viktigt

att få en förklaring

152 00:09:15:21
00:09:18:04

till varför man fungerar som man gör

153 00:09:18:14
00:09:21:24

så att få en dyslexidiagnos

är jätteviktigt

154 00:09:22:11
00:09:25:21

för sin egen självbild och för att få

insikt i sina egna kompetenser.


155 00:09:26:23
00:09:30:12

Men jag tänker då på arbetsplatserna,

om man då har dyslexi.

156 00:09:30:14
00:09:34:10

Vilken hjälp kan man få där? Vilken

skyldighet har till exempel arbetsgivaren?

157 00:09:35:02
00:09:38:24

Ja, men här finns det jättemycket som

en arbetsgivare bör göra tycker jag

158 00:09:39:02
00:09:42:09

och det finns jättemycket att vinna

på att jobba på vissa sätt.

159 00:09:42:11
00:09:46:04

Att man redan är förberedd på

att människor jobbar på olika sätt

160 00:09:46:18
00:09:50:03

så att man har det generellt

i sin struktur, på en arbetsplats.

161 00:09:50:05
00:09:53:12

Att de är redo med massa dataprogram

i datorerna

162 00:09:53:14
00:09:57:05


och att man pratar om

hur olika man tar till sig information

163 00:09:57:07
00:09:58:14

och att vi jobbar olika.

164 00:09:58:16
00:10:00:16

Det är otroligt viktigt just för normen.

165 00:10:00:21
00:10:05:12

För alla människor vill vara en del av

normen och den styr vi på arbetsplatser.

166 00:10:06:04
00:10:09:18

Ja, och om man då har det här tillgängligt

med att man kan lyssna...

167 00:10:09:20
00:10:11:06

-Mm.

-då blir ju det normalt.

168 00:10:11:11
00:10:15:17

Ja, förhållningssättet till dyslexi

är oerhört viktigt på en arbetsplats.

169 00:10:15:19
00:10:18:15

Att det finns där generellt

och inte läggs på individen.

170 00:10:18:17
00:10:20:22


Att den ska hålla på

och fixa en massa saker.

171 00:10:21:03
00:10:24:24

Om det redan finns där från början,

att det normala är att jobba på olika sätt

172 00:10:25:03
00:10:26:12

så vinner man jättemycket.

173 00:10:26:16
00:10:29:07

Men om det inte finns det här

på en arbetsplats.

174 00:10:29:10
00:10:31:03

Vad tycker du att man ska göra då?

175 00:10:31:16
00:10:35:10

Du sa att det ska inte ligga på

den personen att driva det här.

176 00:10:35:12
00:10:38:06

Kan man göra nåt då för att underlätta?

177 00:10:38:10
00:10:42:01

Ja, men dels kan man ju som dyslektiker

själv sätta sig mer in i

178 00:10:42:03
00:10:45:05


hur man kan se på dyslexi och varför

man fungerar som man gör.

179 00:10:45:20
00:10:49:05

Så att man får en förklaring,

dels vad det är man tycker är svårt

180 00:10:49:10
00:10:54:02

och få en förklaring men också varför man

kan tycka att vissa saker känns lättare

181 00:10:54:09
00:10:56:20

så att man förstår

de här skillnaderna tydligare.

182 00:10:57:00
00:10:59:22

Sen om man känner på arbetsplatsen

att de inte har koll

183 00:10:59:24
00:11:03:06

är det ju bara

att ta in ta in fortbildning kring det.

184 00:11:03:12
00:11:08:10

För det är jätteviktigt att arbetsplatsen

har en en korrekt och rättvis bild

185 00:11:08:13
00:11:12:22

av vad dyslexi är, för att kunna bemöta

alla på ett rättvist sätt.


186 00:11:13:07
00:11:16:20

Jo, för jag tänker också...

Det är ju väldigt många som har dyslexi.

187 00:11:17:03
00:11:20:05

Om man tänker sig att man är

en arbetsgrupp på 15, 20 personer

188 00:11:20:07
00:11:24:23

så är det ju väl minst två som har dyslexi

om man tittar på genomsnittet.

189 00:11:25:02
00:11:26:22

-Mm.

-Så det är ju väldigt vanligt.

190 00:11:26:24
00:11:30:06

-Jag känner många.

-Ja, men absolut.

191 00:11:30:08
00:11:33:18

Det är jättemånga. Man kan utgå från

att det alltid finns dyslektiker

192 00:11:33:21
00:11:38:12

oavsett om man vet eller inte så finns det

dyslektiker inom alla yrkeskategorier

193 00:11:38:14
00:11:39:23


på alla arbetsplatser.

194 00:11:40:24
00:11:43:22

Men om vi tittar på arbetsmarknaden,

som ändå ställer krav,

195 00:11:44:00
00:11:47:20

Det här med att man ska skriva

både CV och personligt brev.

196 00:11:48:03
00:11:49:21

Om man tycker det är svårt...

197 00:11:50:07
00:11:51:23

Hur tycker du att man ska göra?

198 00:11:52:00
00:11:54:23

För man behöver ju ändå söka jobb

om man är arbetssökande.

199 00:11:55:04
00:11:56:05

Ja.

200 00:11:56:10
00:11:58:13

Men som arbetssökande

så handlar det ju om

201 00:11:58:15
00:12:04:02


att nån vill se vad man kan

och vill få en bild av vad man kan

202 00:12:04:04
00:12:07:12

för ett visst yrke och då måste man

få samma chans som alla andra

203 00:12:07:15
00:12:09:11

att visa vem man är och vad man kan.

204 00:12:09:13
00:12:13:15

Så om man tycker att det är lurigt att

skriva CV så ska man ju ta hjälp.

205 00:12:13:17
00:12:16:04

Det finns många andra

som är duktiga på att skriva

206 00:12:16:13
00:12:19:14

och då ska man ta hjälp

i formulerandet av det

207 00:12:19:23
00:12:23:12

så man får en rättvis chans att också

visa sig på en arbetsintervju.

208 00:12:23:14
00:12:26:16

Ja, precis.

Man kanske kan uttrycka sig verbalt


209 00:12:26:19
00:12:29:06

vad man vill att det ska stå med

och berätta det.

210 00:12:29:14
00:12:31:07

Ingen annan ska skriva innehållet.

211 00:12:31:11
00:12:33:16

Utan det är hur man gör det,

rent tekniskt.

212 00:12:33:18
00:12:36:11

Det kan ju nån hjälpa en med

så att det blir helt rätt.

213 00:12:36:13
00:12:40:19

Det finns många strategier man kan

använda för att kolla hur man har skrivit.

214 00:12:40:21
00:12:44:04

Men jag tycker absolut att man ska ta

in hjälp så att man inte blir

215 00:12:44:24
00:12:46:15

bedömd på nåt annat sätt.

216 00:12:46:17
00:12:48:11

Man kanske känner sig låst också


217 00:12:48:13
00:12:52:06

så att det kanske blir

ett oövervinnerligt hinder.

218 00:12:52:09
00:12:55:22

Ja, precis. Här är ju också väldigt

viktigt att tänka som rekryterare.

219 00:12:56:00
00:12:58:03

Hur gör vi så att folk kan...

220 00:12:58:05
00:13:00:12

Hur kan vi nå kompetensen här?

221 00:13:00:14
00:13:03:24

Kan vi ha olika alternativ

hur man söker det här jobbet

222 00:13:04:02
00:13:05:22

så att alla kan komma till sin rätt?

223 00:13:06:02
00:13:08:14

Där är ju också viktigt

hur arbetsplatsen...

224 00:13:08:16
00:13:11:15

Hur den vill att arbetssökandet

ska gå till.


225 00:13:11:18
00:13:14:22

Måste alla skriva ett CV

eller kan man göra det på andra sätt?

226 00:13:15:06
00:13:18:13

Kompetenser... Då kommer vi

in på det här som du har pratat om

227 00:13:18:15
00:13:21:07

och du har skrivit en bok

om det här med styrkor.

228 00:13:21:22
00:13:24:20

Kan du inte berätta mer om dyslexistyrkor?

229 00:13:25:03
00:13:28:08

Ja. Nej, men det handlar ju om

ett annat sätt att fungera,

230 00:13:28:10
00:13:33:10

ett annat sätt att tänka och ju mer man

själv förstår om sitt sätt att fungera

231 00:13:33:12
00:13:36:22

desto bättre blir det

både i sin arbetsroll men också generellt

232 00:13:37:07
00:13:40:19


när det handlar om sin självbild och att

förstå sina egna kompetenser.

233 00:13:40:21
00:13:46:00

Det är jättespännande att sätta sig in i

hur man tänker och skillnaderna

234 00:13:46:03
00:13:50:08

som finns och som många dyslektiker också

upplever just i en arbetssituation,

235 00:13:50:11
00:13:53:13

att man kan göra vissa saker.

Jag har lätt för vissa saker

236 00:13:53:15
00:13:55:09

som man märker att andra inte har.

237 00:13:55:11
00:13:57:12

Vad är det? Jag blir jättenyfiken.

238 00:13:57:14
00:14:02:07

Ja, men det kan handla till exempel om

att se helheter i sammanhang,

239 00:14:02:09
00:14:07:07

att förstå processer, att förstå varför

det blir på ett visst sätt,

240 00:14:07:09
00:14:12:16


att kunna tänka framåt i en situation,

att tänka innovativt, att se lösningar,

241 00:14:12:18
00:14:16:23

att se saker i ett annat perspektiv,

att tänka globalt eller tänka helhetligt.

242 00:14:18:02
00:14:21:23

Det här är ju jättemycket bra kompetenser

som jag vet arbetsgivare eftersöker.

243 00:14:22:00
00:14:23:01

Ja, men absolut.

244 00:14:23:03
00:14:27:03

Jag var på ett event. Jag var inbjuden

från Sverige till ett event i London 2018

245 00:14:27:05
00:14:30:22

som just handlade om de här styrkorna

och kompetenserna,

246 00:14:31:00
00:14:35:17

hur viktiga de är på arbetsmarknaden och

hur viktiga de kommer att bli framöver.

247 00:14:35:19
00:14:38:13

Så vi har absolut inte råd

att gå miste om det här.


248 00:14:38:15
00:14:42:05

Det här är sånt som jag är ute och

utbildar företag och arbetsplatser om.

249 00:14:42:07
00:14:45:01

Man måste se hela dyslexibilden,

dels behöver man förstå

250 00:14:45:03
00:14:48:05

att man inte ska bli stoppad

som dyslektiker i en textnorm

251 00:14:48:19
00:14:52:12

utan att man ha ett vettigt

förhållningssätt till hela dyslexibilden

252 00:14:52:14
00:14:58:10

och förstå dyslexistyrkorna och vilka

sammanhang som dyslektiker kan blomstra i

253 00:14:58:17
00:15:02:14

och så vidare, så att man får de

kompetenserna och verkligen utnyttjar dem.

254 00:15:03:04
00:15:06:06

Ja, precis, för det är ju viktigt då

att själv bli medveten om

255 00:15:06:10
00:15:10:02


att man har de här kompetenserna.

Hur gör man det?

256 00:15:10:09
00:15:13:11

Ja, jag har ju dyslexikurser

där jag jobbar mycket med det

257 00:15:13:13
00:15:16:06

för det kan vara svårt

att sätta sig in i det själv.

258 00:15:16:08
00:15:19:00

Så där jobbar vi mycket,

rent psykologiskt,

259 00:15:19:02
00:15:23:09

att vi jobbar tillsammans med andra

i samma situation och går igenom

260 00:15:23:12
00:15:25:11

varför och hur fungerar jag?

261 00:15:25:24
00:15:28:15

Hur hanterar jag

vissa typer av situationer?

262 00:15:28:18
00:15:31:09

Varför reagerar jag som jag gör?

Och så vidare...


263 00:15:31:15
00:15:34:08

Och där utgår vi också

mycket från dyslexistyrkorna

264 00:15:34:12
00:15:36:17

så att man liksom lär sig att hitta dem.

265 00:15:37:15
00:15:40:20

Att de blir tydligare, för många

dyslektiker, som jag jobbar med,

266 00:15:40:23
00:15:44:12

är ju ganska medvetna om

sina styrkor innan

267 00:15:44:14
00:15:46:09

men kanske inte har helhetsbilden,

268 00:15:46:11
00:15:49:24

att det faktiskt har att göra

med problematiken, att det hänger ihop.

269 00:15:50:14
00:15:55:21

Så att få en hel självbild kring sina

kompetenser och sina styrkor

270 00:15:55:23
00:15:58:18

men att även acceptera sin problematik

är oerhört viktigt


271 00:15:58:20
00:16:02:06

för det handlar också om att sluta

att arbeta på vissa sätt.

272 00:16:02:10
00:16:04:13

Det finns vissa saker

som man inte ska göra

273 00:16:04:15
00:16:07:07

för sin egen del

men även hur man upplever det.

274 00:16:07:09
00:16:10:20

Men även att jobba effektivt.

Det gäller att hitta sina sätt

275 00:16:10:22
00:16:14:00

som både gynnar arbetsplatsen

men framför allt även sig själv.

276 00:16:14:03
00:16:17:01

Vad är det du tänker

att man ska sluta med att göra då?

277 00:16:17:03
00:16:21:13

Ja, till exempel, om man blir väldigt

stressad av att läsa högt i en situation

278 00:16:21:15
00:16:24:03


eller går fram och anteckna

framför alla på tavlan.

279 00:16:24:05
00:16:28:08

Då ska man inte utsätta sig för det. Det

finns ingen anledning. Andra kan göra det.

280 00:16:28:17
00:16:32:04

Vi jobbar mycket med strategier.

Hur kan man göra i såna situationer

281 00:16:32:06
00:16:36:08

för att inte hamna i situationer där man

kan uppleva stress på olika sätt?

282 00:16:36:12
00:16:38:11

Det är ju stressigt för vem som helst.

283 00:16:38:13
00:16:42:18

Ja, precis. Att bli mer medveten om

hur jag ska jobba men även

284 00:16:42:20
00:16:44:07

hur jag inte ska jobba

285 00:16:44:14
00:16:48:13

för att just nå den här effektiviteten

hela tiden och nå flowet

286 00:16:48:22
00:16:52:10


så att man inte ska behöva uppleva stress

i vissa situationer

287 00:16:52:14
00:16:55:14

utan man ska kunna utgå från

sina naturliga arbetssätt.

288 00:16:55:20
00:16:59:18

Tycker du att man, till exempel,

på en anställningsintervju

289 00:17:00:00
00:17:02:00

ska berätta att man har dyslexi?

290 00:17:02:23
00:17:05:23

Alltså, det där är en lite lurig fråga

som jag ofta får

291 00:17:06:00
00:17:09:09

och svaret är väl,

ja, man ska egentligen göra det.

292 00:17:09:13
00:17:14:06

Alltså, ärlighet är alltid viktigt

men det kan också styras lite

293 00:17:14:08
00:17:17:09

av vad man tror

att den andra känner till om dyslexi.


294 00:17:17:11
00:17:21:22

Om det är en person som har många fördomar

så kan det få negativa konsekvenser

295 00:17:22:00
00:17:25:07

för en själv sen

om man får massa fördomar på sig.

296 00:17:25:13
00:17:28:17

Ja, framförallt om man då

inte alls känner till några styrkor

297 00:17:28:19
00:17:33:22

utan tänker att bara blir problem

eller man fixa med massa hjälpmedel.

298 00:17:34:02
00:17:38:09

Ja, så det är viktigt. Man ska absolut

säga det, men det beror på vad man säger.

299 00:17:38:12
00:17:40:22

Man vara ärlig och säga

att i vissa situationer

300 00:17:40:24
00:17:44:19

kommer jag tycka att det där är lurigt

och i de situationerna

301 00:17:44:21
00:17:46:11


vill jag jobba så här istället.

302 00:17:46:19
00:17:49:20

Man måste också presentera

förslagen kring sina strategier

303 00:17:50:00
00:17:52:20

men också säga

att det här är mina styrkor

304 00:17:53:00
00:17:56:07

så att man kan presentera en helhetsbild

och då är det viktigt

305 00:17:56:09
00:18:00:15

att man själv har den tryggheten, den

insikten, kring sina egna kompetenser.

306 00:18:00:18
00:18:03:04

Vad är det som är svårt och lätt?

307 00:18:03:06
00:18:05:07

Jag tänker på den egna självbilden,

308 00:18:05:09
00:18:07:21

att man kanske lätt hamnar i nån sorts...

309 00:18:07:23
00:18:11:16


Att man problematiserar det här istället

för att vända det till en styrka.

310 00:18:11:19
00:18:13:07

Ja, precis, och det finns...

311 00:18:13:09
00:18:16:20

Jag träffar ju många som som har valt

att dölja det här.

312 00:18:16:22
00:18:21:07

Att man anstränger sig hela tiden

så att ingen ska veta att man har dyslexi

313 00:18:21:17
00:18:27:00

och det tar ju otroligt mycket kraft

att hela tiden försöka dölja det.

314 00:18:27:12
00:18:32:05

Men om vi ska titta nu på om man ska

lyfta de här styrkorna på ett bra sätt,

315 00:18:33:04
00:18:35:23

till exempel, på en anställningsintervju.

316 00:18:36:05
00:18:38:23

Vilka styrkor tycker du

att man särskilt ska trycka på?

317 00:18:39:14
00:18:44:06


Ja, de dyslexistyrkorna som man brukar

prata om, som många dyslektiker har

318 00:18:44:08
00:18:46:01

det handlar ju om tänkandet.

319 00:18:46:03
00:18:50:16

Det handlar om att kunna tänka nytt, att

kunna se saker från olika perspektiv,

320 00:18:50:19
00:18:53:05

att förstå stora helheter och förlopp.

321 00:18:53:17
00:18:58:01

Det handlar om att se hur saker och ting

ser ut från olika perspektiv.

322 00:18:58:04
00:19:01:20

Det handlar om att många har ett

väldigt starkt tredimensionellt tänkande.

323 00:19:02:04
00:19:06:09

Så att det finns otroligt många fördelar

just kring de här processerna.

324 00:19:06:17
00:19:09:24

Hur man till exempel designar saker,

att man kan se saker och ting

325 00:19:10:06
00:19:14:13


innan de finns i huvudet och förstår

hur saker kommer att bli sen.

326 00:19:14:19
00:19:17:23

Det låter ju som att det är ett kreativt

tänkande också?

327 00:19:18:03
00:19:20:21

Ja, kreativitet

har absolut med det att göra

328 00:19:20:23
00:19:24:20

och jag arrangerade 2019

en dag i Sverige

329 00:19:24:22
00:19:27:00

som heter Dyslexi och kreativitet

330 00:19:27:08
00:19:30:08

och det handlar just om den här

starka kopplingen

331 00:19:30:13
00:19:34:00

till just kreativiteten och dyslektiker.

332 00:19:34:06
00:19:36:14

Så det finns absolut såna aspekter med.

333 00:19:37:05
00:19:41:13


Det låter som att här finns det riktigt

bra styrkor verkligen att lyfta fram

334 00:19:41:16
00:19:44:10

när man söker jobb så jag hoppas

att alla som lyssnar

335 00:19:44:16
00:19:45:22

har skrivit ned det här,

336 00:19:46:01
00:19:48:03

de som har dyslexi

som kanske har känt att

337 00:19:48:17
00:19:51:24

det är nåt, precis som Lindha,

att det var nåt som är fel,

338 00:19:52:01
00:19:54:24

men att man ser

att jag har ju massor med bra styrka

339 00:19:55:02
00:19:56:09

som jag kan lyfta fram.

340 00:19:57:07
00:19:59:02

Du, avslutningsvis...

341 00:19:59:06
00:20:04:18


Du har också skrivit en bok som kommer ut

under våren 2021.

342 00:20:05:02
00:20:06:23

-Vad är det för bok?

-Ja.

343 00:20:07:04
00:20:12:16

Jo, förlaget ville ha en bok

kopplat till skola och dyslexi.

344 00:20:12:18
00:20:16:10

Det är en en bok

som handlar mycket om att...

345 00:20:16:22
00:20:20:18

förmedla hela bilden av dyslexi

i skolsituationer.

346 00:20:21:12
00:20:24:24

Framförallt är den riktad till lärare,

skolledare och blivande lärare

347 00:20:25:02
00:20:29:10

om hur man kan förstå dyslexi, både vad

som är svårt, hur det kan upplevas,

348 00:20:29:15
00:20:34:08

men också dyslexistyrkorna, att man ska få

använda dem redan tidigt i skolan.


349 00:20:35:13
00:20:40:03

Om det nu är så att man

skulle vilja följa dig och få lite tips,

350 00:20:40:05
00:20:41:16

var kan man hitta dig då?

351 00:20:41:18
00:20:45:15

Ja, i sociala medier så går jag

under namnet "EnBildAvDyslexi".

352 00:20:46:03
00:20:49:19

Mer information finns på min hemsida

susannacederquist.com.

353 00:20:50:13
00:20:55:06

Tack så jättemycket, Susanna, för att du

kom hit och gav oss bra positiva vibbar

354 00:20:55:08
00:20:58:23

kring dyslexistyrkor och hur

man kan lyfta fram sig själv

355 00:20:59:02
00:21:01:00

bland annat i en anställningsintervju.

356 00:21:01:10
00:21:02:11

Tack så mycket.


357 00:21:06:05
00:21:10:07

Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens

jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman.

358 00:21:10:10
00:21:14:17

Gäst var Susanna Cederquist,

tekniker Sylvester Gyan.

359 00:21:14:24
00:21:17:23

Har du tankar och idéer på

vad vi ska prata om i podden?

360 00:21:18:01
00:21:22:16

Skriv då

till podcast(a)arbetsformedlingen.se.

361 00:21:23:00
00:21:27:22

Det här avsnittet producerades

vintern 2021. Vi hörs.