Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Rekrytera från utbildning

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa arbetsgivare att rekrytera inom bristyrken? Genom att erbjuda arbetsgivare möjligheten att anställa kandidater som är i slutfasen av en arbetsmarknadsutbildning, kan Arbetsförmedlingen hjälpa arbetsgivare att hitta kandidater med rätt kompetens.

Programledare: Karolina Brogan. Gäst: Camilla Hane, produktutvecklare Arbetsförmedlingen. Tekniker: Per-Göran Nordström.

Textad version