Live

  • Lyckas med kroppsspråket

Handledning på arbetet

Varför är det viktigt med handledning på arbetsplatsen? Svaret på det och tips på hur ni får till handledningen på ett bra sätt får du i det här avsnittet!

Textad version