Nästa sändning -

Visa alla kommande sändningar

Handledning på arbetet

Varför är det viktigt med handledning på arbetsplatsen? Svaret på det och tips på hur ni får till handledningen på ett bra sätt får du i det här avsnittet!

Gäster: Lise-Lotte Björkman Averbo, HR-ansvarig på Nacka vatten och avfall. Programledare: Ellinor Wassberg. Inspelningsansvarig: Andreas Damgaard.

Textad version