Idag 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Tema: Arbetskraftbristen – ett hot mot välfärden?

Att behålla kvaliteten i välfärden innebär en gigantisk utmaning för Sverige framöver. Med en åldrande befolkning, stora pensionsavgångar och brist på personal inom vård, skola och omsorg kommer det att krävas genomgripande förändringar för att lyckas. Kan effektiviseringar, ny teknik och ett bättre tillvaratagande av det stora antal svenskar som idag står utanför arbetsmarknaden hjälpa till att lösa ekvationen?

Programledare Karin Hübinette pratar med Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner och Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen. Medverkar gör även Jonas Frycklund som är tillförordnad chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Textad version