17 april 10:00
Nästa webbinarium:
Visa fler

Nyanlända kvinnor – vägen till jobb

Trots att ökad sysselsättning bland nyanlända och utrikesfödda kvinnor är en prioriterad fråga verkar utvecklingen gå åt fel håll. Varför har nyanlända kvinnor högre arbetslöshet och lägre arbetskraftsdeltagande jämfört med män? Hur jobbar Arbetsförmedlingen med frågan och vilka insatser leder konkret till jobb?

Programledare Susanne Delastacia pratar med Lars Lööw, överdirektör på Arbetsförmedlingen, Elin Landell, författare till rapporten "Försörjning med fördröjning" och så träffar vi de två nyanlända kvinnorna Malak och Fetihya. I studion pratar vi även med Fivos Pagalias om Arbetsförmedlingens arbete med ökad upptäckt av våld, en satsning som nyligen vann Svenska Jämställdhetspriset.